Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID-nummer of de maximale hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu via het Kadaster worden opgevraagd. De privacy van huiseigenaren is hierdoor in het geding. Volgens promovenda Anna Berlee van de Universiteit Maastricht zou het beter zijn om vooraf te bepalen of de aanvrager van de informatie een gerechtvaardigd belang heeft.

Niet iedereen is erbij gebaat dat privacygevoelige gegevens zoals hoogte van de hypotheek, geboortedatum of burgerlijke staat volledig opvraagbaar zijn.

In tegenstelling tot vroeger, toen informatie alleen analoog verkrijgbaar was, kan via digitale technieken veel beter worden gestuurd in het beschikbaar maken van kadastrale gegevens. In haar onderzoek refereert Berlee aan Duitsland, dat werkt met een belangentest. Via die test bepalen de Duitsers vooraf of de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om (delen van) informatie op te vragen. ‘Een dergelijke test zou beter aansluiten bij de huidige privacyregelgeving, zonder afbreuk te doen aan de onderliggende redenen voor een openbaar register’, aldus Berlee.

Alles bij de bron; Vastgoedmarkt


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha