Gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie gaan big data inzetten om "patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit" in kaart te brengen. De City Deal is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie, het OM en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën/Belastingdienst.

De deelnemende steden starten elk een eigen big data-project. Aan de basis hiervan ligt informatie die al aanwezig is bij het CBS, die vervolgens aangevuld wordt met data van overheden en andere betrokken partijen. Volgens het ministerie gebeurt dit binnen de wettelijke kaders voor privacybescherming. "Deelname aan de City Deal creëert de juiste omstandigheden om binnen een experiment informatie te delen met andere partijen. Als hierdoor verdachte patronen zichtbaar worden die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven, kan dit ook bijdragen aan het kansrijk door het parlement loodsen van de Kaderwet informatiedeling in samenwerkingsverbanden", zo blijkt uit een document van de gemeente Den Haag (pdf).

De uitkomsten van de verschillende big data-projecten moeten leiden tot inzicht in bijvoorbeeld kansrijke zoekgebieden en modus operandi. "De achterliggende gedachte is dat wij door zicht te krijgen op de modus operandi ook zicht krijgen op bij het proces betrokken facilitators, zoals in het geval van vastgoed en onverklaarbaar vermogen bijvoorbeeld advocatuur, notarissen, makelaardij en geldverstrekkers. Volgens minister Blok is een meer gerichte aanpak aan de hand van meer data en kennis van groot belang om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. In de eerdergenoemde vijf gemeenten worden projecten opgestart die aansluiten bij lokale of regionale problematiek. De gekozen thema's zijn drugscriminaliteit, integriteit financiële stromen en vastgoedfraude.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha