Binnenkort gebruikt de Nederlandse Politie een algoritme om te bepalen waar de kans op een inbraak of overval het grootst is. De politietop is enthousiast, maar experts zetten vraagtekens bij de effectiviteit.  Er is geen bewijs dat algoritmes die misdaadlocaties voorspellen daadwerkelijk effect hebben op de hoeveelheid criminaliteit in een gebied. Toch maakte de Politie in mei bekend het voorspellende algoritme CAS landelijk uit te gaan rollen.

 ...BIG BROTHER AWARD

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid kwam vorig jaar met een rapport dat waarschuwde voor de gevolgen van big data in overheidsbeleid. Predictive p olicing valt daar ook onder en moet volgens de raad dus uiterst voorzichtig worden uitgerold. Internetprivacy­ organisatie Bits of Freedom is ook kritisch over het gedrag van de politie; in 2015 gaf die de politie de Big Brother Award voor grootschalige privacyschending via een hun dataverzameling en ­gebruik. Voorlopig is de data van de politie echter niet te gebruiken om indivi­dueel gedrag te detecteren. Dat lijkt men ook niet van plan, maar de mogelijkheid bestaat wel als systemen zoals CAS eenmaal gemeengoed zijn.

Alles bij de bron; pdfdeIngenieur 


 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha