10 maart dienen twee beroepszaken die Burgerrechtenvereniging Vrijbit aanspande tegen de Autoriteit Persoonsgegevens omdat deze toezichthouder weigert in te grijpen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van de medische gegevens van de gehele bevolking. Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!!!

De zitting van 13:30 - 15:00 uur zaaknummer UTR 16/3326 WBP V97 – gaat om het afgewezen verzoek van Vrijbit op 3 mei 2015 aan AP ( toen nog CBP) om een eind te maken aan de onrechtmatige verzameling en verwerking van medische gegevens door de Zorgverzekeraars  volgens een Gedragscode die jaren terug al door de rechtbank Amsterdam werd veroordeeld als strijdig met de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven van patiënten en medisch beroepsgeheim. 

De zitting van 15:00- 16:30 uur zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93 - gaat over de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBc) van de gehele Nederlandse bevolking periodiek opeist van de zorgverleners, deze zelf verwerkt in het DIS en verstrekt aan derde partijen. Het DIS waarvan het CBP elf jaar geleden al aangaf dat het geen tot de persoon herleidbare persoonsgegevens zou mogen bevatten maar al jaren onomstotelijk is komen vast te staan dat dit wel degelijk het geval is. 

De zaak werd eerder al uitgesteld. In september 2016 omdat verweerder de processtukken niet tijdig had aangeleverd en in december 2016 de middag tevoren vanwege het verschoningsverzoek van de rechter die de middag voor de zitting ontdekte dat het om medische data ging waar haar man zijn brood mee verdient. Lees... Inmiddels heeft de NZa zich als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op te treden.

Tijd: 13:30- 16:30 uur

Plaats: Gerechtsgebouw van Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 (vlakbij station Utrecht CS)

Rechters: Mr Verburg, Mr Bouter-Rijksen en mr. Krans.

Bron; Persbericht Burgerrechtenvereniging Vrijbit


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha