Het kabinet wil Big Data gaan inzetten om de veiligheid in Nederland te verbeteren, zo heeft het bekendgemaakt. Volgens het kabinet kan het gebruik van big data-analyses bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door politie en justitie, bijvoorbeeld om preventief op te kunnen treden. Gebruik van big data is onmisbaar bij de bestrijding van online criminaliteit", aldus de reactie van het kabinet op WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’.

Om de mogelijkheden van big data te verkennen en ermee te experimenteren wil het kabinet dan ook "voldoende ruimte" creëren. Volgens het kabinet zijn de regels die gelden voor het verzamelen van data voldoende om privacy voor burgers te waarborgen. Wel stelt het kabinet dat de toegenomen mogelijkheden om data en persoonsgegevens te verzamelen om een versteviging van het toezicht vragen.

Het kabinet zal daarnaast onderzoeken of uitbreiding van de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om toepassingen van big data door de rechter te laten toetsen mogelijk en wenselijk is. Daarbij zal worden onderzocht hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden, met name voor situaties waarin besluitvorming op basis van een big data-analyse rechtsgevolgen of anderszins een aanmerkelijke impact op burgers heeft.

Er geldt op dit moment al een verbod op geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die mensen op een andere manier aanmerkelijk kan treffen. In die gevallen is menselijke tussenkomst voor het nemen van een besluit vereist. Het kabinet wil onderzoeken of er buiten situaties waarvoor dat verbod geldt, nog andere situaties zijn waarin big data-toepassingen een aanmerkelijk impact op burgers kunnen hebben. Dit moet semi-automatische besluitvorming in de vorm van 'Computer says no' voorkomen.

Alles bij de bron; SecuritySchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!