Predictive Policing is politiewerk aan de hand van voorspellingen. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data kan de politie straks misdaden voorspellen. Predictive Policing biedt de politie de mogelijkheid om dáár aanwezig te zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. Het werkt preventief. Ook de politie is al aan de slag met deze ontwikkeling. Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van Predictive Policing en de basisprincipes ervan. De auteurs ontkrachten 10 mythen rond dit thema, zoals: crimineel gedrag is niet te voor­spellen. Ook gaan ze in op de verschillende ontwikkelingen, zoals PredPol en het Amster­damse Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS)...

...Als Predictive Policing voorspellen is wat er gebeurt als je niets doet, wat is dan Prescriptive Policing? Prescriptive Policing voorspelt op basis van de kennis van de effecten van bepaalde interventies wat de effectiviteit van een bepaalde inzet van politiemiddelen zal zijn, gegeven een specifieke situatie. Het systeem suggereert wat de beste interventie is op basis van vergelijkbare context, maar de mens beslist uiteindelijk. De ontwikkeling naar Prescriptive Policing vraagt om een integrale benadering, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In een stappenplan onderscheiden de auteurs vier implementatieniveaus, inclusief de stappen die de politie moet zetten om een niveau hoger te komen. Van Intelligence­led Policing naar Predictive Poli­cing naar Effect­led Policing naar Prescriptive Policing...

...De innovatie moet stapsgewijs plaatsvinden in publiek­private samenwerking met leveranciers en kennisinstellingen, waarbij in Living Labs wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de politieomgeving, samen met technologieleveranciers.

Rapport pdfhier [Thnx-2-Dick]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha