Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer overweegt om farmabedrijven inzage te geven in (anonieme) patiëntengegevens uit de rijksziekteverzekering, prijs overeen te komen. Een halve dag kritiek later wist hij al niet meer of hij dat nog wel een goed idee vond. Terecht.

Noem ons ouderwets, maar wij hebben de tijd nog meegemaakt dat bescherming van de persoonlijke levenssfeer nog als grondprincipe van het liberalisme gold. Vandaag schijnt het nieuwe Vlaamse liberalisme dat recht op privacy te willen voorbehouden voor vermogenden, terwijl de gezondsheidsstatistieken van arme sloebers die even niet opletten welke checkbox ze aankruisen blijkbaar wel te grabbel mogen worden gegooid.

Het politieke geschuifel richting privatisering van de privacy komt niet uit de lucht vallen. Maar van een betrouwbare overheid verwachten we dat ze de burger enigszins beschermt tegen die tendens, niet dat ze die nog versterkt.

Alles bij de bron; deMorgen


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha