De Amerikaanse autoriteiten willen het recht om ieder gebouw te kunnen binnenwandelen en elke aanwezige er te vragen om zijn vingerafdrukken. Volgens experts gaat het om een ongeziene poging om de beveiliging van iPhones en andere smartphones te omzeilen. Uit rapporten blijkt dat het departement van Justitie een aanvraag tot opsporingsbevel heeft ingediend dat de toestemming vraagt om biometrische gegevens te verzamelen en te gebruiken voor de ontgrendeling van telefoons.

Uit gerechtsdocumenten blijkt dat politieagenten in Californië een huis wilden doorzoeken. In hun verzoekschrift stond de eis dat de politie "de autorisatie krijgt om vinger- en duimafdrukken af te nemen van alle personen die zich op het domein bevinden op het ogenblik van de huiszoeking en van wie de politie vermoedt dat ze de gebruiker zijn van een toestel dat met vingerafdruk ontgrendeld wordt."

Een bewoner van het domein in kwestie vertelde anoniem aan Forbes dat noch hij, noch een van zijn familieleden op het adres ooit beschuldigd werden van betrokkenheid bij criminele feiten. "Ze hadden nooit naar mijn huis moeten komen," vertelde de persoon, die verder geen informatie wilde geven over het onderzoek. De autoriteiten wilden daarnaast ook beslag leggen op wachtwoorden, encryptiesleutels en andere informatie waarmee ze zich toegang konden verschaffen tot elektronische toestellen. Ze eisten dat bovendien niet enkel voor mogelijke betrokkenen bij de zaak, maar voor iedereen die zich op dat ogenblik op het domein zo bevinden, los van hun verband met de zaak. 

Gerechtsexperts en privacy-advocaten drukken hun grote bezorgdheid uit over een dergelijk ongezien verzoek van de overheid. "Ze willen dit huiszoekingsbevel gebruiken als drukkingsmiddel om mensen, waarvan ze later zullen beslissen of het verdachten zijn, tot gehoorzaamheid te dwingen," zegt Marina Medvin van Medvin Law. "Dit zou een ongelooflijk gewaagd machtsmisbruik zijn als het werd toegestaan."

Alles bij de bron; HLN


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha