De Artikel 29-werkgroep heeft een opinie gepubliceerd over het recent aangenomen Privacy Shield, waaronder organisaties persoonsgegevens in de VS kunnen opslaan. Het collectief van EU-privacytoezichthouders meldt dat concrete waarborgen tegen het in bulk verzamelen van informatie ontbreken.

Door de Amerikaanse regering is weliswaar toegezegd dat de ombudspersoon haar taken objectief zal uitvoeren en niet op ontoelaatbare wijze zal worden beïnvloed, maar dit is niet formeel vastgelegd. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de precieze bevoegdheden van de ombudspersoon en daarmee de effectiviteit. Daarnaast kunnen internationale organisaties of multinationals voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen de verschillende vestigingen gebruik blijven maken van verschillende andere regels. Deze moeten wel aan de Europese privacyregels voldoen.

Ook hekelen de toezichthouders dat het Privacy Shield nog altijd geen verzekering biedt dat Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer op grootschalige en ongerichte wijze persoonsgegevens afkomstig uit de EU zullen verzamelen. Tijdens de eerste jaarlijkse gezamenlijke controle van de afspraken zullen vertegenwoordigers van de toezichthouders beoordelen of de kritiekpunten in de praktijk zijn opgelost en of de waarborgen van Privacy Shield werkbaar en effectief zijn.

Alles bij de bronnen; Tweakers & Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha