Nederland zal 18-19 augustus 2015 in Genève onder de loep genomen worden door het VN-Comité tegen Rassendiscriminatie. Een breed scala aan onderwerpen zal hierbij door het Comité aan de orde worden gesteld.

Om het Comité van de benodigde informatie te voorzien heeft daartoe onlangs een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties/NGO’s een zogeheten schaduwrapportage over Nederland bij het Comité ingediend. Op initiatief van Privacy First is in deze rapportage het grenscontrole-systeem @MIGO-BORAS van de Koninklijke Marechaussee onder de aandacht van het Comité gebracht. Klik HIER voor de gehele rapportage in pdf; de passage over camerasysteem @MIGO-BORAS treft u aan op p. 26. 

Het camerasysteem @MIGO-BORAS is Privacy First al jaren een doorn in het oog: miljoenen onschuldige burgers die per auto de Nederlandse landsgrenzen passeren worden door dit systeem ongemerkt gefotografeerd, gescreend en geprofiled. Behalve massale privacyschending is daarbij zeer waarschijnlijk ook sprake van verboden discriminatie naar nationaliteit.

Privacy First hoopt en verwacht dat het Comité in Genève de Nederlandse regeringsdelegatie hierover kritisch zal bevragen en om opheldering, openheid en verbetering van haar beleid zal vragen. Daarbij is het uiteindelijke oordeel (“Concluding Observations”) van het Comité weliswaar niet bindend, maar wel zeer gezaghebbend voor de mate waarin Nederland het VN-Verdrag tegen Rassendiscriminatie naleeft. Het Comité is immers het toezichthoudende orgaan voor de naleving van dit verdrag en als zodanig de hoogste instantie ter wereld om hierover te oordelen.

Privacy First ziet een kritisch oordeel van het Comité met vertrouwen tegemoet en is graag bereid om hier nader commentaar op te geven. Meer informatie over de Nederlandse sessie bij het Comité vindt u op http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en .

Bron; Persbericht PrivacyFirst

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha