De Europese Commissie heeft op 25 januari 2012 voorstellen gepubliceerd voor een grootscheepse herziening van het Europees juridisch raamwerk voor dataprotectie. Dat raamwerk omvat een nieuwe Europese verordening voor de verwerking van persoonsgegevens die de huidige privacyrichtlijn moet gaan vervangen en daarnaast een nieuwe richtlijn voor gegevensverwerking door politie en justitie. 

Het College bescherming persoonsgegevens staat positief tegenover de harmonisatie van privacyregelgeving zoals voorgesteld in het ontwerp voor een nieuwe Europese verordening. Het vastleggen van een gelijk speelveld voor alle lidstaten van de EU is van groot belang in een tijdperk waarin gegevensverwerking in toenemende mate grensoverschrijdend is. 

Aan de alomvattendheid van het wetgevingspakket wordt naar de mening van het CBP echter afbreuk gedaan door het ontwerp voor een nieuwe Europese richtlijn op het gebied van gegevensbescherming in de rechtshandhavingssector. De teksten van beide instrumenten lopen op punten behoorlijk uiteen. Het CBP dringt er op aan dat de samenhang tussen beide instrumenten wordt gewaarborgd en op een aantal punten fors versterkt.  

Het CBP heeft in een brief van 2 maart 2012 zijn voorlopig standpunt over de voorstellen van de Commissie aan de beide Kamers gestuurd.

Alles bij de bron; cbp 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha