De exploitant van een sociaalnetwerksite mag niet worden verplicht een algemeen filtersysteem te installeren dat de uitwisseling van illegale muziek- en filmbestanden moet voorkomen. Dat benadrukte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag.

Het hof boog zich over de eis van de Belgische auteursrechtenorganisatie Sabam (vergelijkbaar met Buma/Stemra) aan het adres van de Belgische sociaalnetwerksite Netlog.

“Een dergelijk rechterlijk bevel zou dus leiden tot een ernstige aantasting van de vrijheid van ondernemerschap van Netlog, aangezien Netlog een ingewikkeld, kostbaar en permanent computersysteem zou moeten installeren dat alleen door haar zou worden bekostigd. Bovendien beperken de gevolgen van het rechterlijk bevel zich niet tot Netlog, aangezien het filtersysteem ook grondrechten van de gebruikers van de diensten van Netlog kan aantasten, namelijk hun recht op bescherming van persoonsgegevens en hun vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, welke rechten door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden beschermd.”

Alles bij de bronnen; eu.nu & BOF 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha