Op 6 april jl. presenteerde de Europese Commissie het herziene wetgevingspakket Slimme Grenzen, bestaande uit twee verordeningsvoorstellen en een mededeling. De commissie I&A/JBZ besprak de voorstellen op 17 en 24 mei jl. en besloot in schriftelijk overleg te treden met de regering.

Het herziene pakket vervangt de voorstellen die reeds in 2013 zijn gepresenteerd door de Europese Commissie, maar die niet op voldoende steun konden rekenen in de Raad en het Europees Parlement. Kern van het nieuwe pakket vormt de introductie van een zogenaamd in-en uitreissysteem (EES), dat als doel heeft de grenscontroles voor derdelanders die naar de EU komen, te versnellen, te vergemakkelijken en te versterken.

In de brief, die op 3 juni jl. is verstuurd, worden vragen gesteld door de fracties van de VVD, SP, PvdA en GroenLinks. De vragen hebben onder meer betrekking op de evaluatie van bestaande systemen, de samenhang van Europees beleid, de toegang tot de gegevens in het EES, de interoperabiliteit van systemen, de reikwijdte van het EES, de bewaartermijn en bescherming van persoonsgegevens, rechterlijke bescherming en rechterlijke toetsing en de effecten op het Nederlandse paspoort- en identiteitenbeleid. Met betrekking tot de bewaartermijn worden, net als bij het vorige pakket slimme grenzen, door verschillende fracties kritische vragen gesteld.

In het vorige voorstel was de bewaartermijn voor persoonsgegevens in het EES zes maanden, in het huidige voorstel is de bewaartermijn verruimd naar vijf jaar. De leden van de fracties van de VVD, SP, PvdA en GroenLinks willen van de regering weten of deze voorgestelde bewaartermijn van vijf jaar noodzakelijk en proportioneel is.

lees meer; Dossier E160007 op de Europapoort


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha