De Amerikaanse minister van Justitie Loretta Lynch, Eurocommissaris Vera Jourova en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zullen morgen in Amsterdam een 'paraplu-overeenkomst' ondertekenen waarin afspraken staan voor het beter beschermen van persoonsgegevens.

Het gaat hier om alle data die worden uitgewisseld tussen politie en justitie in EU-lidstaten en de Amerikaanse autoriteiten in het kader van preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten. De overeenkomst moet voorzien in waarborgen en garanties voor de rechtmatigheid van datadoorgifte tussen de EU en de VS. Het gaat dan om beperkingen met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens. Zo mogen de data niet worden gebruikt voor een ander doel dan voor crimineel onderzoek. Ook wordt de doorgifte naar derde landen geregeld.

"De overeenkomst beoogt de gegevensbescherming te versterken en legt aanvullende regels vast, die van toepassing zijn bij uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de samenwerking tussen de EU en de VS met als doel criminaliteit en terreur te bestrijden", zo liet minister Van der Steur destijds al weten (pdf). De overeenkomst kon pas worden ondertekend en gesloten als de wetgeving in de Verenigde Staten was aangepast, wat nu het geval is.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha