De EU gaat akkoord met strengere en systematische controles van de buitengrenzen van de Europese Unie. Voor de aangescherpte controles worden bestaande databanken van onder meer Interpol aan het Schengen Informatie Systeem gekoppeld. Ook worden de databases uitgebreid. De Europese Commissie gaat nu bekijken hoe dit precies wordt vormgegeven. Mogelijk moet het Schengenverdrag hiervoor worden aangepast.

De EU gaat in december het Schengensysteem evalueren. Frankrijk kondigt vrijdag al aan "grote veranderingen" te willen doorvoeren.  

Alles bij de bron; NU

Update van het FD

De EU-landen hebben vrijdag onder druk van Frarkrijk afgesproken de controles aan de buitengrenzen van Schengen met onmiddelijke ingang te verscherpen. Ze hebben de Europese Commissie ook gevraagd de EU-wetgeving zodanig aan te passen dat EU-onderdanen in de toekomst permanent en automatisch aan systematische identiteitscontroles kunnen worden onderworpen...

...In de conclusies van de Ministerraad wordt aan de Commissie gevraagd te komen met een voorstel voor 'gerichte herziening van de Schengen-grenscode, die voorziet in systematische controle van EU-onderdanen, met inbegrip van verificatie van biometrische informatie.' Volgens de huidige verordening moeten alleen onderdanen van niet EU-landen aan een 'grondige' controle worden onderworpen, wat onder meer inhoudt dat via het Schengen Informatie Systeem (SIS) wordt gecheckt of deze mensen geregistreerd staan. Voor EU-onderdanen geldt wettelijk dat ze een 'minimale' controle moeten ondergaan, al kunnen lidstaten bij concrete dreiging tot grondige controles overgaan.

Van der Steur zei vrijdag dat hij geen moeite heeft met verplichte systematische controles, ook als dat tot langere wachttijden op bijvoorbeeld Schiphol zou leiden. Volgens zijn Belgische collega Koen Geens moeten EU-burgers maar voor lief nemen dat ze dan langer in de rij staan op het vliegveld...

...De ministers doen een beroep op het Europees Parlement om voor het eind van dit jaar in te stemmen met een Europees register met persoonsgegevens voor vliegtuigpassagiers (PNR), ook op vluchten binnen Schengen. 'We vragen daar al anderhalf jaar om', aldus Cazeneuve. De onderhandelingen hierover zitten al jaren vast.

Een van de geschilpunten met het Parlement is de termijn dat de gegevens bewaard moeten worden. Het Parlement wil een termijn van een maand. Frankrijk eist minimaal een jaar. Een Duitse woordvoerder zei vrijdag dat ook Duitsland daar nu mee instemt. Nederland kan leven met zes maanden tot een jaar, aldus Van der Steur. 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha