Vertegenwoordigers van de Europese Unie hebben deze week overleg gevoerd met hun Amerikaanse tegenhangers over de mogelijkheden om de privacyregels meer met elkaar in balans te brengen, en dan vooral de dataprotectie van digitaal opgeslagen en uit te wisselen persoonlijke informatie van elkaars burgers.

De fundamentele verschillen in opvattingen hoe dergelijke bescherming van privégegevens gestalte moet krijgen, lijken te groot. De Amerikanen willen bedrijven houden aan hun eigen gemaakte afspraken op het gebied van dataprotectie en privacynaleving terwijl de Europeanen bedrijven juist naleving van privacyregels oplegt zonder dat daar zelfregulering in de sector aan vooraf gaat.

Beide partijen zeggen vastbesloten te zijn om de samenhang en samenwerking in privacywetten en -regels te verbeteren. "Hoewel de wetgeving mag verschillen tussen US en EU, zijn de algemene basisprincipes eender", zo praten beide partijen zichzelf moed in. "Er is een basis om door te gaan met de dialoog om privacy-uitdagingen op te lossen", stelt de Europese Commissie verder.

Alles bij de bron; webwereld 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha