Gisteren maakte het kabinet bekend dat het op 25 september een coronatoegangsbewijs wil invoeren waarmee toegang tot horeca, evenementen en culturele instellingen kan worden verkregen.

Privacy First stelt dat het coronatoegangsbewijs een zware inbreuk vormt op onder andere het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging in combinatie met andere klassieke mensenrechten zoals het recht op deelname aan het culturele leven en diverse kinderrechten zoals het recht op recreatie.

Het inperken van deze rechten is toegestaan wanneer het noodzakelijk, proportioneel en effectief is. In het geval van de coronapas is dit niet aangetoond, zo laat de stichting weten. Daarnaast zou invoering van de coronapas in strijd met het algemene verbod van discriminatie zijn. "Aangezien hierdoor een breed maatschappelijk onderscheid wordt geïntroduceerd op basis van medische status", zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First.

De stichting stelt dat er ook sprake is van een meervoudige privacyschending. Door het verplicht tonen van een identiteitsbewijs naast de coronapas zou een geheel nieuwe identificatieplicht in openbare gelegenheden worden gecreëerd. "De bestaande anonimiteit in de openbare ruimte wordt daardoor opgeheven, met alle gevaren en risico’s van dien", gaat Böhre verder.

Naast de oproep aan de Tweede Kamer om de coronapas te blokkeren stelt Privacy First dat het de invoering mogelijk aan internationaal en Europees recht zal laten toetsen om die zo door de rechter buiten werking te laten stellen. 

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha