Meer dan 30 internationale lowcostbussen zijn vandaag tijdens een controleactie van de federale en de Antwerpse politie aan de kant gezet. Alle chauffeurs, alle passagiers en hun bagage werden gescreend zowel door politie, douane als de dienst Vreemdelingenzaken. "Op deze manier zullen we voor het eerst in kaart kunnen brengen wie vanuit het buitenland met zo'n goedkope bus door ons land reist", legt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

"Een helikopter van de federale politie houdt de bussen op de Antwerpse stopplaatsen in de gaten en brengt de gemotoriseerde politie op de hoogte", legt politiewoordvoerder Peter De Waele uit. "Zij onderscheppen hen dan op weg naar de A12 en de E19 om hen te begeleiden naar de gebouwen van de federale politie in Wilrijk." Eenmaal een bus aankomt bij gebouwen van de federale politie, wordt die een hangar ingeloodst. "Dan worden de passagiers en de chauffeurs ingelicht over de controleactie terwijl 59 toekomstige inspecteurs en 30 aspirant-hoofdinspecteurs de bagage uitladen en die laten controleren door een explosievenhond en een drugshond." Zodra die inspectie afgelopen is, wordt elke passagier afzonderlijk begeleid door de politie om de persoonsscreening te doorlopen. Zo worden de identiteitspapieren van de busreizigers gescand en gecontroleerd, worden ze gecheckt op drugs en moet hun bagage door een scanner van de douanediensten die net als de dienst Vreemdelingenzaken ondersteuning boden. 

"Uit deze unieke actie kunnen de verschillende politiediensten heel wat informatie halen", zegt Jambon. Met het profiel van de reizigers die vandaag gecontroleerd worden, wil Jambon aan de slag gaan om in de toekomst ook werk te maken van controle van busreizigers.

Op dit moment is de zogenaamde PNR-wet (Passager Name Record red.) waardoor politiediensten en veiligheidsdiensten passagierslijsten mogen vergelijken met hun databanken al goedgekeurd, maar moet per sector de praktische uitwerking nog geregeld worden. "Voor de luchtvaart moet dat tegen de zomer in orde zijn", weet Jambon. "Voor het treinverkeer is er intussen een akkoord met de vier omliggende landen om gegevens uit te wisselen en wordt een proefproject voorbereid om passagierslijsten van wie de trein neemt beschikbaar te maken. In een derde fase komen de busmaatschappijen aan bod en dus is vandaag een leermoment waarin we kunnen zien hoe we dit kunnen organiseren." 

Ook als het PNR-systeem voor bussen uitgewerkt is, hebben controles als vandaag zeker nog hun nut want er zullen ook mensen zijn die niet in de databanken zitten die misschien toch drugs of gestolen zaken proberen te transporteren op deze manier. Bovendien is dit ook een krachtig signaal dat we het net rond het criminele en terroristische milieu in ons land nog meer sluiten en hoop ik dat dit ook nog op andere stopplaatsen in ons land georganiseerd kan worden."

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha