De tijdelijke antiterreurcommissie in de Kamer heeft vanmiddag groen licht gegeven aan het wetsontwerp dat de veiligheidsdiensten toegang geeft tot de passagierslijsten van al het internationale vlieg-, boot-, trein- en busverkeer. De zogenaamde PNR-regels maken deel uit van de maatregelen die de regering aankondigde in de strijd tegen terreur. De Belgische tekst gaat verder dan de Europese PNR-richtlijn, die enkel focust op het vliegverkeer. Het wetsontwerp van bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) neemt meteen ook reizen per bus, trein en boot in de regels op. 

Concreet voorziet de kaderwet dat vervoerders en reisoperatoren passagiersgegevens zullen moeten opslaan in een databank van Binnenlandse Zaken. Politie- en veiligheidsdiensten, de douane of de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen die gegevens dan inkijken. Oppositiepartijen PS en cdH hadden nog amendementen ingediend om het wetsontwerp - in lijn met de Europese PNR-richtlijn - alsnog tot de luchtvaart te beperken Daarnaast stelden ze ook voor om de voorziene opslagtermijnen terug te brengen van vijf naar één jaar. De amendementen werden weggestemd.

Tevergeefs hadden daarnaast ook sp.a en Ecolo nog vraagtekens geplaatst bij de verregaande toegevingen op vlak van privacy voor deze "symbooltekst", die volgens hen slechts een beperkt effect zal hebben op het terrein. De tekst moet nu enkel nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!