...Sluipenderwijs heeft de terreur onze maatschappij veranderd. Het algemene wantrouwen is tot een gewoonte geworden, in de omgangsvormen en de wet opgenomen. Dat is al begonnen voor er van deze grootscheepse terreur sprake was. Ik denk dat het hier ontdekt is door Rob Stolk, een van de eerste provo’s (1946-2001). In een supermarkt zag hij bewakingscamera’s hangen. Zoals dat een provo eigen was, trok hij een radicale conclusie. Onze hele samenleving werd besurveilleerd. Dat viel toen nog mee.

De terreur werd vervaarlijker. Ik herinner me de kaping van het cruiseschip de Achille Lauro in 1985, waarbij een joodse invalide passagier, op zijn rolstoel de zee in werd gereden. En toen kwam 9/11, gevolgd door de twee mislukte oorlogen van George W.Bush, tegen Afghanistan en Irak. Daarmee is waarschijnlijk een nieuwe fase in de ontwikkeling van het algemene wantrouwen begonnen. Als vliegtuigpassagier moet je je een steeds ingewikkelder ritueel laten welgevallen, nu ook door een elektronisch poortje waarin je je armen moet opsteken. Handen omhoog! riep de politie tegen de gangsters. Wij vinden dat op een vliegveld gewoon geworden...

...De mens van de 21ste eeuw heeft zich op twee manieren aan deze nieuwe tijd aangepast. De digitale revolutie heeft het voor individuen en overheden mogelijk gemaakt, door te dringen tot wetenschap die vroeger strikt particulier tot zeer geheim was. Het zich nog altijd verbreidend terrorisme heeft voor deze ultra nieuwsgierigheid een nieuwe rechtvaardiging gegeven, die van de algemene veiligheid. Het particuliere bestaan is op zijn retour. Mij doet het meer en meer denken aan 1984 van George Orwell. Big Brother is watching you via de dan verplichte televisie, het dubbelwerkende telescreen dat de kijker permanent in de gaten houdt. De wereldmachten zijn daar permanent in staat van oorlog. Het komt me bekend voor.

Alles bij de bron; pdfNRC [abo-versie]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha