Zeker tien gemeenten hebben door een bureau heimelijk onderzoek laten doen naar moskeeën. 

In het geheim spraken de onderzoekers met moskeegangers, hingen ze rond in de islamitische gemeenschappen, zonder zich als onderzoeker bekend te maken. Aan de gemeenten rapporteerden de onderzoekers daarna gedetailleerd over de interne gang van zaken: bestuurders, imams en docenten werden in de geheime onderzoeken met naam en toenaam genoemd en hun familiebanden, vetes en geloofsleer zijn uitgebreid beschreven.

De onderzoeken werden aanbevolen en betaald door landelijk terrorismecoördinator NCTV, die het eindresultaat ook ontving.

Lokale islamitische gemeenschappen reageerden ontsteld en weigerden soms met de gemeente te praten. Zes regionale moskeekoepels brengen geld bijeen om de staat aan te klagen...

...Zelfs met goede wil blijkt het soms lastig na te gaan wat er is gebeurd. In Ede stond bijna niets op papier over de onderzoeksmethode, volgens advocatenkantoor Dirkzwager dat de zaak in opdracht van de gemeente onderzocht. In een offerte van NTA wordt enkel gesproken over een onderzoek „op basis van anonimiteit”. Met wie er is gesproken, en of diegenen wisten met wie ze spraken, is niet na te gaan: NTA zegt onderliggende data te hebben vernietigd. Hierdoor kan het advocatenkantoor niet beoordelen of het onderzoek rechtmatig is uitgevoerd.

Wie neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de onderzoeken, waarbij moskeeën jarenlang in het geheim zijn doorgelicht? Die vraag schuiven de betrokken overheden al weken heen-en-weer.

En de NCTV? Die voelt zich óók niet verantwoordelijk. In een brief van 26 oktober aan de Kamer schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), waar de NCTV onder valt, dat gemeenten zélf „verantwoordelijk zijn voor de besteding van de gelden”. Hij doelt op de gelden die de NCTV onder gemeenten verdeelde en waaruit de omstreden onderzoeken veelal werden betaald.

Alles bij de bron; NRC


 

Sinds halverwege 2019 verzamelt de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) gegevens van alle passagiers die naar en vanuit Nederland vliegen. Dat gebeurt op basis van de PNR-wet (Passenger Name Record) die is op 18 juni 2019 in werking getreden als Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven.

Nederland heeft – net als de andere lidstaten – ervoor gekozen om de wet ook toe te passen op vluchten binnen de EU. Het gaat daarbij om gegevens als reserveringsinformatie, eerder gevolgde reisroutes, medepassagiers, bagage- en betalingsgegevens. De gegevens worden verzameld, bewaard en, als het nodig is, gebruikt om terroristische misdrijven of andere ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen.

Uit de evaluatie blijkt dat de Pi-NL gegevens heeft ontvangen van ruim 61 miljoen passagiers. De eenheid heeft 20.034 keer passagiersgegevens verstrekt aan Nederlandse bevoegde instanties, zoals de politie en Koninklijke Marechaussee. 

Helpt de wet bij de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, ontbreekt het bijvoorbeeld aan gegevens in registratiesystemen van bevoegde instanties. Bovendien was daarvoor de evaluatieperiode nog te kort.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Overhaast ingrijpen om de veiligheid van demissionair premier Mark Rutte te waarborgen. Terreurdeskundige Beatrice de Graaf, hoogleraar in Utrecht, vindt het „aannemelijk” dat een staaltje risicojustitie geleid heeft tot de aanhouding van negen terrorismeverdachten in Eindhoven, op donderdag 24 september....

...Volgens hoogleraar De Graaf zou het goed kunnen dat het OM de veiligheid van de demissionaire premier vooropstelde en belangrijker vond dan het verzamelen van harde bewijzen. De Graaf: „Een interventie left from the bang, heet dat. Je verstoort een mogelijke aanslag nog voordat daarvoor hard bewijs is verzameld. Zo’n risicoafweging maakt het wel moeilijk om tot veroordelingen te komen.”...

...De centrale vraag, zegt de aan de Universiteit Leiden verbonden terreurdeskundige Jelle van Buuren, is of justitie bewijzen heeft of er daadwerkelijk plannen werden voorbereid. Net als zijn collega De Graaf sluit Van Buuren niet uit „dat een juridische nederlaag is ingecalculeerd om een mogelijke opzet van een aanslag te verstoren”.

Van Buuren: „Als het niet meer is dan een groot feest van cynisme en zelfspot inclusief een serie onsmakelijke gesprekken, dan zal het een kluif worden om deze verdachten te veroordelen.”

Alles bij de bron; NRC


 

De arrestaties van negen Eindhovenaren zijn opvallend, vinden terrorismedeskundigen. Dat het gaat om een groep, gaat tegen de internationale trend van alleen opererende terrorist in. Vijf vragen over de verijdelde terroristische dreiging...

...ISIS-sympathieën? Maar het kalifaat is toch allang opgedoekt?

Klopt, maar het jihadistisch milieu in Nederland is nog niet verdwenen, zegt terrorisme-expert Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden. “Het milieu is wel verzwakt, het gaat nog om ongeveer vijfhonderd personen. Ze zijn niet goed georganiseerd en het ontbreekt aan richting en leiderschap.”  "Los zand”, zo noemt Bart Schuurman, Van Buurens collega bij de Universiteit Leiden, de jihadisten van Nederland.

...De laatste keer dat de politie een aanslag verijdelde, was in 2018. Zijn er parallellen met die zaak?

De afgelopen jaren waren het vooral eenlingen die aanslagen pleegden, zegt Van Buuren. “Voor zover we weten waren dat spontane acties - of beter gezegd: ze waren niet heel goed voorbereid. Zowel nu als in 2018 is er sprake van een groep, tegen de internationale trend van eenlingen in.” Zeven mannen werden indertijd opgepakt in Weert en Arnhem omdat zij een aanslag voorbereidden met kalasjnikovs en bomvesten op een festival. Dat het om een groep ging, was toen ook al opvallend, zegt ook Schuurman. Hij vindt het opmerkelijk dat dat een aantal jaar later weer het geval is.

...Hoe ver waren ze eigenlijk in die voorbereiding?

Dat is nog onduidelijk, evenals wat het doelwit was. Het Openbaar Ministerie liet weten ‘er vroeg bij’ te zijn. Anders dan in 2018 zijn er geen wapens in beslag genomen, alleen ‘gegevensdragers’. Dat kunnen volgens Schuurman computers zijn, maar ook jihadistische propaganda of bomhandleidingen.

Daar komt bij dat je al snel gearresteerd kan worden vanwege het voorbereiden van een aanslag, omdat de strafbaarstellingen worden opgerekt, zegt Van Buuren. “Als je bij wijze van spreken drie rondjes om de Tweede Kamer loopt om te kijken waar je naar binnen kan om een aanslag te plegen, dan kan je al vervolgd worden voor het vergaren van inlichtingen.”

Alles bij de bron; Trouw


 

De politie heeft donderdag negen mannen aangehouden in Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De instanties hebben donderdag de woningen van de verdachten doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Er lagen geen wapens of explosieven in de huizen.

Het gaat om acht mannen uit Nederland en een man die in Afghanistan is geboren. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. De mannen zouden aan het trainen zijn voor het misdrijf. Dit kan om een fysieke training gaan of om het oefenen in het maken van explosieven, laat het OM weten. De verdachten zouden aanhangers zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS), laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. 

 Op dit moment zitten de verdachten vast in alle beperkingen. Dat betekent dat ze zo veel mogelijk in een cel zitten zonder contact met de buitenwereld, met uitzondering van een advocaat. Volgende week woensdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over hun voorarrest, zegt een rechtbankwoordvoerder.

Alles bij de bron; NU


 

Gisteren maakte het kabinet bekend dat het op 25 september een coronatoegangsbewijs wil invoeren waarmee toegang tot horeca, evenementen en culturele instellingen kan worden verkregen.

Privacy First stelt dat het coronatoegangsbewijs een zware inbreuk vormt op onder andere het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging in combinatie met andere klassieke mensenrechten zoals het recht op deelname aan het culturele leven en diverse kinderrechten zoals het recht op recreatie.

Het inperken van deze rechten is toegestaan wanneer het noodzakelijk, proportioneel en effectief is. In het geval van de coronapas is dit niet aangetoond, zo laat de stichting weten. Daarnaast zou invoering van de coronapas in strijd met het algemene verbod van discriminatie zijn. "Aangezien hierdoor een breed maatschappelijk onderscheid wordt geïntroduceerd op basis van medische status", zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First.

De stichting stelt dat er ook sprake is van een meervoudige privacyschending. Door het verplicht tonen van een identiteitsbewijs naast de coronapas zou een geheel nieuwe identificatieplicht in openbare gelegenheden worden gecreëerd. "De bestaande anonimiteit in de openbare ruimte wordt daardoor opgeheven, met alle gevaren en risico’s van dien", gaat Böhre verder.

Naast de oproep aan de Tweede Kamer om de coronapas te blokkeren stelt Privacy First dat het de invoering mogelijk aan internationaal en Europees recht zal laten toetsen om die zo door de rechter buiten werking te laten stellen. 

Alles bij de bron; Security


 

De coronapas is op dit moment al verplicht bij grote evenementen. Ook voor reizen binnen de Europese Unie is al een coronabewijs nodig. Je kunt een coronapas krijgen als je:

  • gevaccineerd bent;
  • of in het afgelopen half jaar corona gehad hebt;
  • of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud hebt.

Maar niet iedereen heeft een smartphone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs te printen.

Je kunt het coronabewijs alleen printen als je:

  • een DigiD-account hebt;
  • en gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent;
  • en een computer en printer tot je beschikking hebt.

Via deze website kun je een papieren coronapas regelen. Je kunt kiezen voor een bewijs van vaccinatie, herstel of een negatieve test. Na je keuze log je op de website in met DigiD. Vervolgens krijg je een scherm waarop staat dat er een pdf-document van jouw coronabewijs gemaakt is. Dat document kun je printen en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop.

Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kun je bellen naar de CoronaCheck-helpdesk (0800-14 21) of het algemene coronanummer (0800-13 51).

Het enige verschil tussen het papieren en het digitale bewijs is dat de CoronaCheck-app de Nederlandse QR-code elke paar minuten verandert. Wie de QR-code controleert, kan zo niet achterhalen waar je de code nog meer gebruikt hebt.

Op papier kan de QR-code uiteraard niet veranderen. De papieren versie biedt volgens de Rijksoverheid daarom minder privacy. Om dit probleem op te lossen, kun je regelmatig een nieuw bewijs printen waarop weer een nieuwe QR-code staat. Een papieren bewijs is een jaar geldig.

Alles bij de bron; NU


 

De aanslagen van 11 september 2001 hebben ons dagelijks leven enorm veranderd. Denk maar aan de strengere controles in luchthavens. En zijn er nog steden waar geen camera's hangen? Na 9/11 zag de wereld er plots heel anders uit....

...Een dikke maand na de aanslagen van 11 september werd in de Verenigde Staten de zogenoemde USA Patriot Act goedgekeurd. Dat is een Amerikaanse wet die mogelijk maakt dat de overheid op grote schaal gegevens van mensen verzamelt, in het kader van terrorismebestrijding. 

"Voordien werd er gericht gemonitord, gericht geluisterd," zegt Tim Verheyden, privacy-expert bij VRT NWS, in "De wereld vandaag". "In de Patriot Act was een bijzonder hoofdstuk voorzien voor massasurveillance. Vanaf dan is de Amerikaanse overheid gaan samenwerken met telecomoperatoren om letterlijk iedereen in de gaten te houden." Het hing daarbij voornamelijk eerst om metadata van onze telefoons. "Veel belangrijker nog dan wát we tegen elkaar zeggen, is wie communiceert met wie, en langs welke antenne dat gebeurt", zegt Verheyden.

Niet enkel in de Verenigde Staten, maar ook bij ons zag je zo'n evolutie. "In de havens is men containers gaan screenen. Er kwamen meer gedetailleerde passagierslijsten en dat soort zaken", zegt Verheyden. 

"Maar wat je vandaag nog altijd ziet in het straatbeeld, is die massasurveillance door middel van camera's. De angst die er toen was, was een goed draagvlak voor politici om sommige wetten erdoor te krijgen. Voor politici blijft veiligheid nog steeds een belangrijk visitekaartje, en dan vooral veiligheid door camera's." Dat aantal camera's blijft vandaag nog steeds stijgen. 

Een belangrijke factor is ook de lobby van de cybersecuritydiensten en de surveillancemaatschappijen. "Wat er ook gebeurt in de maatschappij, men springt dan op die surveillancekar omdat daar een miljoenenbusiness achter zit", zegt Verheyden. Technologiebedrijven en inlichtingendiensten hebben vaak enorm veel middelen om ons te volgen, waar wij niet van op de hoogte zijn. 

Alles bij de bron; VRT-NWS


 

“Het is tijd dat we uit deze wereldwijde crisissen en onze reacties daarop de nodige lessen trekken. Alleen focussen op veiligheid doet meer kwaad dan goed. In de aanpak van fundamentele schokken moeten we blijven onthouden: veiligheid en vrijheid gaan hand in hand.”

Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, schreef in de aanloop naar de herdenking van 9/11 een opiniebijdrage. Daarin stelt ze met spijt vast dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Na 9/11 werden in naam van de veiligheid een heleboel vrijhe­den opzij geschoven. Vandaag dreigt met de coronacrisis net hetzelfde te gebeuren.

Opnieuw steken dezelfde mechanismen de kop op, waarbij louter vanuit veiligheid actie wordt ondernomen zonder rekening te houden met onze vrijheden. Het lijkt er op dat we uit de geschiedenis opnieuw geen lessen hebben getrokken. Het is nochtans simpel: zonder veiligheid is er geen vrijheid. Maar ook: zonder vrijheid is er geen veiligheid. Beide moeten in een democratie hand in hand gaan.

...Those who fail to learn from history are doomed to repeat it’, de wijze woorden van Winston Churchill snijden hout. Het is tijd dat we uit deze wereldwijde crisissen en onze reacties daarop de nodige lessen trekken. Alleen focussen op veiligheid doet meer kwaad dan goed. In de aanpak van fundamentele schokken moeten we blijven onthouden: veiligheid en vrijheid gaan hand in hand.

Alles bij de bron; DataPanik


 

Met twintig jaar ‘War on Terror’ is er meer verloren dan gewonnen, betoogt . Met de toenemende angst voor terreur hebben terroristen hun doel bereikt...

...Onder leiding van de Amerikaanse regering-Bush werd een ‘War on Terror’ afgekondigd, die geen grenzen kende in plaats of tijd. Men eigende zich het recht toe om overal ter wereld op te treden tegen (vermoedelijke) terroristen. 

Ook binnenslands werd de strijd gevoerd. Onder Amerikaanse druk spraken de lidstaten van de Verenigde Naties en de Europese Unie af om nieuwe antiterrorismewetten in te voeren. Niet alleen geweldgebruik is nu strafbaar, maar ook lidmaatschap van een terroristische organisatie en ondersteuning van terrorisme.

Er zijn minder concrete aanwijzingen nodig om vermoedelijke terroristen zonder tussenkomst van de rechter af te luisteren, te observeren, te arresteren of een contact- of gebiedsverbod op te leggen. Ook zijn overheden grote hoeveelheden digitale gegevens gaan verzamelen over hun burgers.

Mensen met opvattingen die als radicaal worden gezien, ook als ze geen geweldgebruik voorstaan, worden in de gaten gehouden (zie bijvoorbeeld de onthullingen in NRC over het online volgen van politici en activisten door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Veel van deze maatregelen staan op gespannen voet met de rechtsstaat: ze komen onder meer aan de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is....

...De harde en buitengewone maatregelen die na 9/11 werden genomen zijn dus weinig effectief geweest, maar hebben wel ongewenste gevolgen gehad, waaronder radicalisering van jonge moslims en rechts-extremisten, inperking van burgerrechten en polarisatie. Ook hebben ze de angst voor terrorisme verder versterkt door continu de aandacht te vestigen op het terroristische gevaar. Dat is in het belang van terroristen, want terrorisme is provocatie. Door aanslagen hoopt men aandacht te generen, angst te zaaien, en de tegenstander een harde reactie te ontlokken. Zo kan die tegenstander als onderdrukker worden afgeschilderd en kunnen gematigden in het eigen kamp worden getrokken. En zo ging het na 9/11.

We moeten terroristen niet langer geven wat ze willen. Door de dreiging in perspectief te plaatsen ontstaat ruimte voor weloverwogen beleid dat onze waarden hoog houdt.

Alles bij de bron; NRC


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha