Van 3500 bedrijven, voornamelijk veehouderijen, moet de Rijksoverheid de specifieke uitstoot van stikstof openbaar maken. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Hiermee wordt voor iedereen zichtbaar wat de grootste uitstoters zijn...

...Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is ziedend en erg teleurgesteld in de uitspraak. Volgens de organisatie staat hiermee mogelijk de veiligheid van boeren op het spel, omdat bedrijfsadressen ook vaak de privéadressen zijn van boerengezinnen...

...Carola Schouten verzette zich als minister van LNV lang tegen openbaarmaking van de gegevens. Volgens Vollenbroek had ze echter geen schijn van kans. „Uit het Verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend, volgt dat emissiegegevens altijd openbaar moeten kunnen zijn. Het is een voorwaarde voor doelmatig milieubeleid.” Na drie eerdere gewonnen rechtszaken geeft de Raad van State de MOB nu definitief gelijk.

Vollenbroek sluit niet uit dat MOB juridische stappen zal ondernemen tegen de grootste uitstoters in de groep. „We zullen weleens zien welke biomassacentrales en megastallen de grootste vervuilers zijn.”

Alles bij de bron; MSN


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoeft geen onderzoek te doen naar mogelijke privacyovertredingen door techconcern Google. De Consumentenbond had een onderzoek afgedwongen bij de rechter, maar een extra onderzoek van de AP is niet nodig omdat Ierland de zaak al onderzoekt... 

...Naar aanleiding van klachten is de Ierse toezichthouder een onderzoek gestart, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd. De Consumentenbond vindt dat het onderzoek veel te lang duurt en dat de AP ook moet optreden...

...Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is teleurgesteld over de uitspraak. "Intussen blijven de overtredingen onbestraft. Dat is enorm frustrerend", zegt ze in een toelichting. "Consumenten worden niet gehoord. De manier waarop het Europese toezicht op dit moment is ingericht schiet echt tekort."

De rechter bepaalde wel dat de Consumentenbond belanghebbende is in privacyzaken en daarom zelfstandig handhavingsverzoeken mag indienen. De AP vindt dat een goede zaak en gaat niet in beroep tegen de recent gepubliceerde uitspraak, laat een woordvoerder weten.

Alles bij de bron; NU


 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grote fouten gemaakt bij een heimelijk onderzoek naar islamitische organisaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de lokale moskee en diverse inwoners formeel excuses aangeboden voor het schenden van hun privacy. Dat maakt de gemeente bekend na maandenlang onderzoek door privacydeskundigen...

...Het college verontschuldigt zich tegenover de 35 burgers van wie persoonsgegevens zijn verwerkt in het rapport. „Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt. ...Het is niet aan de gemeente om dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verzamelen", schrijft de functionaris gegevensbescherming

Vooraf waarschuwde de privacyfunctionaris voor „ernstige privacy-risico’s” die verbonden waren aan het heimelijke onderzoek. Maar het dringende advies om de opdracht niet te verlenen, werd door de gemeente in de wind geslagen, schrijft de functionaris gegevensbescherming nu in zijn rapport. De gemeente concludeert nu dat de hele besluitvorming niet zorgvuldig verliep en er betere waarborgen nodig zijn.

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]


 

Banken mogen ter verificatie een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant, heeft geschilleninstituut Kifid geoordeeld. Een kopie opslaan mag echter niet. 

Het instituut bekeek de kwestie na een klacht van een ABN AMRO-klant. De persoon kreeg van de bank een verzoek tot verificatie van haar identiteit. Ze leverde een kopie van haar identiteitsbewijs aan, waarop ze haar burgerservicenummer had afgeplakt. De bank accepteerde dit bewijs niet en vroeg om een scan of kopie van een onbewerkt identiteitsbewijs. De klant meende dat dit niet nodig was en stapte naar Kifid.

Het geschilleninstituut meent dat banken en andere financiële instellingen vanuit hun verplichting te controleren op witwassen terecht een onbewerkt identiteitsbewijs willen zien. Bovendien weet de bank het burgerservicenummer van de klant al en mag ze dat ook verwerken.

In de AVG staat echter dat bedrijven aan "minimale gegevensverwerking" moeten doen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme schrijft niet voor dat de pasfoto moet worden opgeslagen en ook mag een onbewerkte kopie niet zomaar worden bewaard. Om misbruik van de gegevens te voorkomen, moet de bank dus zelf wel een bewerkte kopie opslaan, waarop de foto onleesbaar is en waaraan een watermerk is toegevoegd.

Bron; NU


 

De politie heeft naar 2500 burgers een waarschuwing gestuurd dat hun inloggegevens zijn gestolen en ze er verstandig aan doen om hun wachtwoorden te wijzigen. Het Nederlandse cybersecuritybedrijf NFIR ontdekte op een buitenlandse server duizenden unieke e-mailadressen inclusief wachtwoorden en deelde die met de politie.

Naar aanleiding van de aangetroffen inloggegevens besloten politie en het Openbaar Ministerie om de eigenaren van de e-mailadressen en wachtwoorden preventief te informeren. 

Het is niet voor het eerst dat de politie mensen via e-mail voor gecompromitteerde accounts waarschuwt. Zo werden vorig jaar september nog 20.000 mensen in een phishingonderzoek gewaarschuwd.

Alles bij de bron; Security


 

Demissionair minister Ollongren kan niets zeggen over een datalek bij Booking.com en mogelijke spionage door de Amerikaanse autoriteiten bij Nederlandse bedrijven. Afgelopen november berichtte NRC over een datalek bij Booking.com dat zich in 2016 voordeed en niet door de hotelreserveringssite aan getroffen klanten werd gemeld.

De aanvaller, volgens de krant een Amerikaanse spion, bleek vanaf een server van Booking.com door middel van codes die bij specifieke reserveringen horen, informatie over duizenden hotelboekingen te hebben opgevraagd. Het ging daarbij om hotels in landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Booking.com besloot het datalek niet te melden.

SP-Kamerlid Leijten vroeg minister Ollongren om opheldering over deze gang van zaken en wilde onder andere weten of het bedrijf klanten had moeten informeren. De minister merkt op dat in 2016 de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht was en het onder deze wet verplicht was om datalekken te melden.

Verdere details kan Ollongren niet geven. "Het is niet aan mij om over het in de vraag genoemde mogelijke datalek een oordeel te geven, nu dit bij uitstek toekomt aan de toezichthouder." en ook dat "Over het actuele kennisniveau van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan", voegt de minister toe.

Alles bij de bron; Security


 

Een jaar geleden lanceerde de Rijksoverheid een meldpunt waar burgers, bedrijven en overheidsorganisaties fouten in de registratiesystemen van de overheid kunnen melden. Sindsdien heeft het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zo'n vijfhonderd meldingen ontvangen. 

"We kunnen mede door de hoeveelheid meldingen terugkijken op een succesvol eerste jaar", zo stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) waar het Meldpunt onder valt. Het MFO werkt onder andere samen met de Belastingdienst, GGD, gemeenten, UWV en de IND. Dit jaar wil het Meldpunt met meer organisaties gaan samenwerken. "Zodat fouten in overheidsregistraties worden opgelost en toekomstige fouten worden vermeden", aldus de RvIG.

Alles bij de bron; Security


 

Scheidend demissionair defensieminister Henk Kamp en collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de 'sleepwet'. Die wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen, zegt Kamp in een interview in NRC.

De tijdelijke aanpassing van de wet is vooruitlopend op een al eerder aangekondigde verandering van de wet, die volgens Kamp nog een tijd op zich laat wachten. Het volgende kabinet moet over de tijdelijke regeling besluiten, zegt hij.

De defensieminister - die binnenkort wordt opgevolgd door Ollongren - wijst er in de krant bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van de Wiv in 2018 nog geen enkele keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om data te onderscheppen van netwerkkabels die in Nederland aan land komen, "omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst". De invoering van zogenoemde kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.

Alles bij de bron; AGConnect


 

De Kamer van Koophandel schermt woonadressen voortaan af in het Handelsregister, maar vestigingsadressen blijven gewoon zichtbaar. Sinds afgelopen zaterdag zijn de afgeschermde woonadressen alleen nog in te zien door overheidsorganisaties als de Belastingdienst en geautoriseerde beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders.

De aanpassing is het gevolg van een wetswijziging om ondernemers te beschermen. Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven echter wel opvraagbaar in het Handelsregister van de KvK. De KVK stelt dat ondernemers hun vindbaarheid in het Handelsregister op twee manieren kunnen beperken, namelijk het kiezen van een ander vestigingsadres of een bedrijfsnaam zonder verwijzing naar de eigen naam.

Ondernemers die geen ander vestigingsadres kunnen kiezen en zich in een bedreigende situatie bevinden kunnen met de KVK contact opnemen. De overheid werkt aan een definitieve Datavisie Handelregister om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister. 

Alles bij de bron; Security


 

De politie gaat als proef enkele politiewagens in het district De Markiezaten van een camera voorzien. De camera’s in de politievoertuigen worden onder meer ingezet tijdens verstoringen van de openbare orde. 

De camera’s in de politieauto’s staan niet continue aan. Agenten bepalen wanneer die worden ingeschakeld. Politiewagens die met een camera zijn uitgerust zullen via een sticker op de auto zijn te herkennen.

Gemaakte beelden worden 28 dagen opgeslagen, tenzij die nodig zijn als bewijsmateriaal. Na de 28 dagen worden de beelden vernietigd.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha