Overheid, Politiek & Wetgeving

Kamerlid Grace Tanamal vroeg ruim een jaar geleden aan minister Lodewijk Asscher van sociale zaken of het klopt dat niet bevoegde UWV-medewerkers medische gegevens van klanten verwerken. De minister hoort binnen drie weken te reageren, en mag dit verlengen naar zes weken als daar een goede reden voor is. Tanamal wacht echter nog steeds op antwoord.

Het PvdA-kamerlid volgt deze kwestie rondom het medisch beroepsgeheim al veel langer. In 2013 stelde zij al vragen over privacyschendingen van zieke werknemers door het UWV.  In 2014 riep zij na een alarmerend artikel in de Volkskrant minister Asscher tijdens het wekelijkse vragenuurtje naar de plenaire vergaderzaal. Klopt het dat telefonistes van het UWV nog steeds naar medische gegevens vragen, wilde ze weten. Asscher zei het belangrijk te vinden dat de overheid zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en al helemaal met medische gegevens. “Ik ga het UWV hier op aanspreken en ik wil opheldering of dit incidenteel gebeurt of structureel.”

De minister zou zich laten informeren want “het lijkt of iets niet op orde is”. En toen bleef het stil. Tot Trouw begin 2016 meldde dat nog steeds personeel van UWV vrij toegang heeft tot informatie over ernstige ziektes, psychische aandoeningen, miskramen, et cetera. Het Kamerlid stelde wederom vragen. Tanamal wilde ook weten wat er na haar vorige vragen is gebeurd. “Is er opheldering gevraagd aan het UWV? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, wanneer gaat u dat alsnog doen?” Ruim zes weken later liet Asscher weten deze vragen nog niet te kunnen beantwoorden. 

Inmiddels zijn we een jaar verder. De woordvoerder van Asscher meldt dat het ministerie nog wacht op onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de werkwijze van het UWV bij het uitvoeren van de ziektewet. Dat is waarschijnlijk voor de zomer klaar. 

Alles bij de bron; Trouw


 

Bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen worden toch computers gebruikt om de stemmen te stellen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van het centraal stembureau en de burgemeesters wordt het hulpmiddel ingezet.

Voor het optellen van de stemmen mogen gemeenten computers gebruiken, die mogen echter niet zijn aangesloten op het internet. Het doorgeven van de stemmen gebeurt nog steeds handmatig. Op de computers komen spreadsheets, waarmee de stemmen sneller geteld kunnen worden dan wanneer dat handmatig zou gebeuren. Ook moeten minstens twee mensen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen, voor verificatie en controle.

Alles bij de bron; BNR


 

In haar eerdere leven als fotomodel was ze nauwelijks met de thema’s bezig die nu al haar aandacht opslokken: het gevecht vóór privacy en tégen de groeiende invloed van grote bedrijven en overheden. Een bepalend moment kwam toen ze in 2002 op een terras in Amsterdam-West preventief werd gefouilleerd.

‘Ik zat thee te drinken met een stel vriendinnen, stonden er opeens allemaal politiemensen met rubber handschoentjes om ons heen. Je kán dan weigeren mee te werken, maar dan nemen ze je mee naar het bureau. Om zulke acties te rechtvaardigen zegt de politie achteraf dat ze wapens hebben gevonden. Maar meestal gaat dat dan om een paar zakmesjes. Ik vind het bizar dat zulke dingen gebeuren in Nederland. Voor mij was het een eyeopener. Vanaf dat moment ben ik alles gaan lezen over privacy dat ik kon vinden. Vanaf mijn vijftiende was internet al mijn sociale omgeving. Vanaf mijn achttiende had ik een internetbedrijf. Toen was het web nog een anarchistische vrijplaats, maar de afgelopen tien jaar is het internet steeds meer gecommercialiseerd, door bedrijven als Facebook die in iedere huiskamer kunnen komen op hun voorwaarden. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling.’

...Volgens privacy-experts bij de overheid zijn bedrijven als Facebook een veel grotere bedreiging voor de privacy dan de staat: de Nederlandse overheid heeft nog allerlei checks and balances, multinationals veel minder.
‘Het probleem is dat het onderscheid tussen die bedrijven en de overheid steeds vloeibaarder wordt. Als de overheid rustig Facebook z’n gang laat gaan, als de politie de burgers oproept om meldingen te doen via Whatsapp, een dochterbedrijf van Facebook, als de politie zelfs mobiele telefoons met Google Android krijgt, dan wéét je dat de overheid het prima vindt als onze informatie naar die bedrijven gaat. Terwijl de overheid onze burgerrechten hoort te verdedigen.’

...Je hebt in de Volkskrant gezegd: als de overheid allerlei bestanden gebruikt voor terrorismebestrijding, dan willen wij het bewijs zien. Maar kán dat wel? Het werk van de veiligheidsdiensten is per definitie niet openbaar.
‘De NSA heeft al toegegeven dat ze met mass surveillance, het grootschalig uitkammen van data, geen enkele terroristische aanslag hebben voorkomen. Toch gaan ze ermee door. Dat is wat ik bedoel: zulke middelen die massaal de privacy schenden worden ingezet zonder aantoonbare noodzaak. Nu wordt de Nederlandse politie bijvoorbeeld uitgerust met bodycams, zodat je op straat continu gefilmd kan worden. Welk doel wordt daarmee gediend? Wat is het effect? Vaak hoor je daar niks meer over, maar wordt het wél staande praktijk, net als preventief fouilleren. Dat is indertijd ook onder vage voorwendselen ingevoerd, en nu is het een gegeven.’

Alles bij de bron; VN


 

Vrijdag gaat het niet gebeuren. De benoeming van oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) tot lid van de Raad van State is uitgesteld. Tot wanneer precies is onduidelijk en het is niet uitgesloten dat van uitstel afstel komt. Dinsdag hielden coalitiepartijen VVD en PvdA een verzoek tegen voor een debat over de voordracht. De partijen hielden één lijn aan: het staat komende vrijdag niet op de agenda van de ministerraad, meer zeggen we niet. Tegelijk ontkent niemand dat het plan bestaat.

Maar in het proces liep het mis. Vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wist van niets, tot het nieuws afgelopen zaterdag in NRC stond. Terwijl zijn partijgenoot Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) primair verantwoordelijk is voor de procedure.  ...Plasterk, toenmalig minister Ard van der Steur en diens opvolger Stef Blok (VVD) wisten ervan. Er zou zelfs onderling zijn kortgesloten dat Teevens voordracht in elk geval níet in dezelfde week zou zijn dat Van der Steur het debat over de afwikkeling van de Teevendeal had, eind januari.

Ook over die Teevendeal zelf was er dinsdagmiddag weer nieuws. Journalist Bas Haan maakte bekend dat hij weet welke adviseurs van premier Mark Rutte op de hoogte waren van de herinneringen van Teeven, over de hoogte van de deal die hij jaren geleden sloot met drugscrimineel Cees H. Het zijn drie ambtenaren heel dicht bij Rutte, plus zijn politiek assistent.

Waarschijnlijk debatteert de Kamer hier volgende week over. De oppositie wil van de premier weten hoe het kan dat mensen zó dicht bij hem op de hoogte waren en hij niet. De antwoorden op schriftelijke vragen moeten donderdag binnen zijn en de oppositie is daar vast ontevreden mee. Dit gaat weer over Ruttes geloofwaardigheid. 

Alles bij de bron; NRC


 

Rutte heeft altijd ontkend dat de herinneringen van Teeven aan hem zelf bekend waren, maar drie van zijn topadviseurs waren volgens Nieuwsuur wel degelijk geïnformeerd.

Het zou gaan om Ruttes persoonlijke politiek assistent, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de premier (zijn raadsadviseur), en de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat meldt onderzoeksjournalist Bas Haan van Nieuwsuur op basis van anonieme bronnen. Het was al langer bekend dat ambtenaren van Rutte de mail hadden gekregen, maar het was nog niet bekend dat dit ging over de meest nabije adviseurs van de premier.

Een woordvoerder van Rutte bevestigt het aantal ambtenaren dat op de hoogte was, maar zegt uit principe geen mededelingen te doen over wie dat waren, omdat ambtenaren “zich veilig moeten weten om informatie met elkaar te delen”.

Alles bij de bron; NRC


 

De oppositie wil opheldering van het kabinet over de veronderstelde aanstaande benoeming van Fred Teeven tot lid van de Raad van State. Tenzij van een voordracht nog geen sprake is, zoals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelt.

Ronald van Raak vroeg om een debat over de benoeming van het Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De oppositie heeft daar vraagtekens bij. Zij wijst erop dat Teeven moest opstappen om de zogenoemde bonnetjesaffaire en eerder bekendstaat als misdaadbestrijder dan als bewaker van de rechtsstaat. De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van ons land.

Zijlstra noemde het aandringen van de oppositie „wat onsmakelijk”, ook al „snap ik best, gezien de geschiedenis, dat er gevoelens over zijn.” Hij wees erop dat de Kamer zich doorgaans terughoudend opstelt als het over personen gaat. De ministerraad spreekt bovendien vrijdag nog helemaal niet over een benoeming van Teeven, is Zijlstra naar eigen zeggen verzekerd.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Vanavond spreekt de gemeenteraad over ‘diftar’; het nieuwe systeem van afval inzamelen dat de gemeente vorige week aankondigde. Diftar komt erop neer dat mensen die afval scheiden minder betalen dan mensen die dat niet doen.

Als het aan Michiel Jonker ligt, wordt het hele systeem niet ingevoerd. Niet omdat hij tegen het scheiden van afval is, maar volgens Jonker schendt de gemeente Arnhem met diftar de privacy van haar inwoners. De digitale afvalpas van de gemeente registreert en verwerkt persoonsgegevens, maar het is niet bekend wie er toegang tot die gegevens heeft en wat het doel van die registratie is.

Vorig jaar spande Michiel Jonker een rechtszaak aan tegen de gemeente Arnhem wegens het schenden van privacy. De Raad van State oordeelde in april vorig jaar in hoger beroep uiteindelijk dat de privacy van bewoners niet in het geding is. De Raad van State oordeelde overigens ook dat de gemeente Arnhem het pasjessysteem zonder legaal besluit had ingevoerd.

Jonker roept de gemeenteraad op om tegen het voorstel te stemmen. “Er wordt aan u gevraagd om in te stemmen met een voorstel waarvan de privacy-aspecten nog niet zijn uitgewerkt. Privacy is geen optioneel detail in de uitwerking van beleid, maar moet als grondrecht worden gewaarborgd voordat er besloten wordt tot invoering van diftar.”

“Voordat er uitsluitsel is hoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter erover denken, is het voor de gemeente zeer onverstandig om een privacy-onvriendelijke vorm van diftar in te voeren”, waarschuwt Jonker. “Dit kan in de toekomst tot hoge kosten leiden als een reeds ingevoerd systeem alsnog moet worden aangepast om te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy.”

Jonker vindt dat de gemeente Arnhem een voorbeeld kan nemen aan Nijmegen: “zoals de gemeente Nijmegen laat zien zijn er ook vormen van diftar mogelijk zonder privacy-schendend controlesysteem en zelfs helemaal zonder pasjes. Het Arnhemse college heeft niet duidelijk gemaakt waarom Arnhem daar niet voor zou kunnen kiezen.

Alles bij de bron; ArnhemDirect


 

ANPR-camera’s en het PNR-systeem, maar ook de verbijsterende aanpassing van de vreemdelingenwet. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die Marc Reynebeau aanhaalt in zijn column voor De Standaard over de manier waarop we ook in België slaapwandelen richting controlestaat.

Iedereen zal altijd overal gezien zijn. Dit is het verschil met de klassieke opsporing, die alleen informatie zoekt over wie al verdacht is. ANPR of PNR verzamelen daarentegen sleepnetinformatie, over al wie zich toevallig in een bepaalde plek of situatie bevindt, verdacht of niet. En zo wordt iedereen schuldig tot bewijs van het tegendeel.

De logica daarachter is bekend: een sterke staat is nodig om het terroristen zo lastig mogelijk te maken, en als er nog wat vangst bijkomt in de vorm van geboefte allerlei, des te beter. Maar daarbij zijn altijd twee extra wetten van kracht. De eerste is dat wat technisch mogelijk is, ook zal worden toegepast. Het kan, dus het zal. De tweede regel is dat wetten of informatie die een bepaald doel dienen, zoals de strijd tegen de terreur, ook worden ingezet voor andere doelen.

Bij die laatste regel hoort nog een variant. Overheden zijn voor die spitstechnologie sterk afhankelijk van de bedrijven die ze produceren – en waarvan nooit zeker is dat die de privacy wel ernstig nemen.

De angst voor terreur maakt burgers inschikkelijk tegenover de controlestaat. Het is niet anders in de politiek, die veel opoffert om toch maar niet de kritiek te krijgen dat ze niet ‘alles’ deed om aanslagen te voorkomen. Ze neemt daartoe zelfs de sterke staat voor lief door verantwoordelijkheden zo veel mogelijk door te schuiven naar de uitvoerende macht, buiten de controle door het parlement of de rechterlijke macht.

Bron; DataPanik


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha