Overheid, Politiek & Wetgeving

Het kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is een gerechtvaardigde inbreuk op privacy, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van Privacy First. Hij had een parkeerboete gekregen en ging hier tegen in beroep. Filippini wilde naar eigen zeggen wel voor het parkeren betalen, maar stelde dat dit niet mogelijk was zonder zijn privacy te schenden. Er kon namelijk niet met cash worden betaald...

...De Hoge Raad stelt dat erbij kentekenparkeren wel sprake is van een inbreuk op de privacy. "Bij dit systeem van kentekenparkeren (het invoeren van het kenteken en controle door scanauto’s in de openbare ruimte) gaat het namelijk om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Wat dat betreft heeft de belanghebbende gelijk", aldus de Hoge Raad.

Toch is deze inmenging door de gemeente in het privéleven wel gerechtvaardigd, stelt de Hoge Raad. In de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam staat namelijk dat bij het parkeren het kenteken moet worden opgegeven. Volgens de Hoge Raad is kentekenparkeren dan ook een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven zoals in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat vermeld.

"Hoge Raad oordeelt dat kentekenparkeren inbreuk vormt op privacy en draait om hete brij heen door te oordelen dat sprake was van "wettelijke basis", hoewel die wettelijke basis geen enkele privacywaarborg bevat", laat Privacy First in een reactie weten.

Alles bij de bron; Security


 

Vraag 6

Deelt u de opvatting van de Bredase wethouder dat boa's met meer verdedigingsmiddelen zouden moeten worden uitgerust, waar op 7 maart 2020 al toe opgeroepen is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 

Zoals ook aangegeven in mijn brief van 16 december 2019 kunnen boa’s, indien noodzakelijk, voor hun taakuitvoering worden toegerust met handboeien en geweldsmiddelen. Afhankelijk van het domein waarin een boa werkzaam is betreft het de volgende geweldsmiddelen: wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond (gecertificeerde diensthond). Op lokaal niveau wordt op aanvraag van een werkgever bekeken of een geweldsmiddel conform de geldende beleidsregels kan worden toegekend. De aanvrager dient de noodzaak hiertoe en de bekwaamheid in de omgang met het betreffende geweldsmiddel aan te tonen. Toekenning van geweldsmiddelen geschiedt namens mij door de Dienst Justis, op advies van de (direct) toezichthouder.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In februari heeft de Tweede Kamer de Wet digitale overheid aangenomen. Deze wet gaat over de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid en maakt de komst van nieuwe private inlogmiddelen (‘identificatiemiddelen’) mogelijk.

Het gaat dan om middelen om in te loggen bij organisaties in het publieke domein (overheid, pensioenfondsen en zorgverzekeraars). De nieuwe inlogmiddelen moeten voldoen aan de eisen (over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens) die de overheid opstelt. Dat is opgenomen in het ‘Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo’.

Het concept-besluit staat nu, via internetconsultatie, open voor reacties. U kunt ook meedenken over de voorwaarden voor het toelaten nieuwe van inlogmiddelen. Reageren kan tot en met 13 mei.

Het bericht Internetconsultatie over Wet digitale overheid verscheen eerst op Digitaleoverheid.nl.


 

Criminelen en anderen kwaadwillenden konden door niet goed ingestelde instellingen e-mailen uit naam van de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bevestigen woordvoerders van beide organisaties vrijdag. Door het lek konden e-mails door anderen uit naam van een e-mailadres dat eindigt op @rijksoverheid.nl of @rivm.nl verstuurd worden. 

Het op deze manier overnemen van een e-mailadres wordt 'spoofing' genoemd. Hoelang de e-maildomeinen van de Rijksoverheid en het RIVM open hebben gestaan voor deze vorm van misbruik, is niet duidelijk. Het ministerie van Algemene Zaken spreekt van "een langere tijd". De kwetsbaarheid is inmiddels opgelost.

Woordvoerders van zowel het ministerie als het RIVM zeggen dat zij geen signalen hebben dat deze kwetsbaarheid daadwerkelijk is misbruikt. RIVM-woordvoerder Loes Hartman merkt wel op dat op andere manieren berichten uit naam van het RIVM rondgaan.

Alles bij de bron; NU


 

Het is onder de huidige telecom- en privacywet niet mogelijk dat telecomproviders de gegevens van hun klanten met de overheid delen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) woensdag op zijn website. Daarmee reageert de AP op het vraagstuk of telecomgegevens mogelijk ingezet kunnen worden in strijd tegen het coronavirus. 

De gegevens kunnen niet anoniem zijn en het is "te omslachtig" om van elke klant toestemming te vragen, aldus de toezichthouder. Locatiegegevens kunnen veel prijsgeven over iemands persoonlijke levenssfeer. Het gaat niet alleen om waar iemand woont, maar bijvoorbeeld ook bezoekjes aan medische of religieuze instellingen. "Het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is", merkt de AP daarbij op.

"Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort."

Mocht de Nederlandse overheid alsnog interesse hebben om de gegevens te willen gebruiken, dan moet de wet dat gaan toestaan. "Dat kan met een spoedwet, maar moet wel grondig", stelt de AP. De toezichthouder geeft aan snel te kunnen reageren als het parlement met een wetsvoorstel komt. In de wet moet volgens de autoriteit helder beschreven staan met welk doel de gegevens verzameld worden. "Is dat doel alleen handhaving? Of is het om zieke patiënten te volgen, om te kijken met wie een besmette patiënt contact gehad heeft gehad of om gezonde burgers te waarschuwen voor mensen die besmet zijn met het virus?"

Alles bij de bron; NU


 

Groepen mensen die een onderlinge afstand aanhouden van 1,5 meter, krijgen toch geen boete. Eerder op donderdag meldde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat dat het geval zou zijn, maar dat klopt niet, meldt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad...

...Gezien de maatregelen van het kabinet is het de vraag of het verstandig is om als groep samen te komen - ook al houdt die zich aan de afstandsregel - aangezien het advies om zoveel mogelijk aan sociale onthouding te doen nog steeds van kracht is.

In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's van Nederland. Die voorzitters zijn allemaal burgemeester in zo'n veiligheidsregio. De burgemeesters kwamen donderdagmiddag bij elkaar om te overleggen over de aanvullende maatregelen die minister Grapperhaus maandagavond afkondigde.

Die maatregelen hielden in dat burgemeesters konden besluiten om groepen in bepaalde, aangewezen gebieden, een boete van maximaal 400 euro te geven als ze niet een onderlinge afstand aanhielden van 1,5 meter. De burgemeesters vonden dit te onduidelijk en besloten om die maatregel in te voeren voor niet alleen aangewezen gebieden, maar de hele openbare ruimte.

Alles bij de bron; NU


 

Burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen leeft mee met de slachtoffers van de vier recente overvallen in zijn stad. "Een traumatische ervaring, het is heel erg en ik begrijp de onrust bij inwoners hierover." 

Er zijn volgens de laatste informatie van de politie nog geen aanhoudingen verricht. "De politie zit er bovenop. Er zijn ook videobeelden door zeer attent optreden van mensen. Er is een spoor en ik hoop dat de daders snel worden gevat. Alle burgemeesters willen meer blauw op straat, wijkagenten en meer surveillance. Ik hoop in Vlaardingen ook Toezicht en Handhaving in de toekomst uit te breiden, de BOA's dus. Met wat meer ruimte, met meer mensen op straat, samen met de politie optrekken. Ik hoop dat de gemeenteraad in de toekomst akkoord gaat om veiligheid en dus toezicht en handhaving te verbeteren", zegt Eenhoorn.

Hij is groot voorstander van meer cameratoezicht in de stad. "Vaste camera's maar ook mobiele camera's", zegt Eenhoorn, "Er zijn natuurlijk mitsen en maren. Je zou ze constant in de gaten willen houden eigenlijk. Er zijn ook mensen die vinden dat een inbreuk op de privacy maar ik vind veiligheid een heel belangrijk goed en daar moet soms de privacy dan maar een beetje voor wijken. 

Onorthodoxe maatregelen als het inzetten van mensen in de bijstand als ogen en oren op straat ziet Eenhoorn nog niet zitten. "Ik hecht heel erg aan professionaliteit en niet zomaar een paar mensen uit de dossiers halen die dat verplicht moeten doen of omdat ze het leuk vinden."

Alles bij de bron; Rijnmond


 

Inwoners van Purmerend en Beemster kunnen nu via een speciale app melding maken van overtredingen van de noodmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Het melden kan eenvoudig via de Mijn Gemeente-app. Normaal gesproken komen meldingen daarvan eerst bij een klantcontactcentrum, maar als het gaat om corona-gerelateerde meldingen, gaan de direct naar medewerkers van Handhaving.

Het kan gaan om bijvoorbeeld groepen volwassenen, die niet de verplichte anderhalve meter onderlinge afstand bewaren en die geen gezin vormen. Het advies is om overtreders eerst aan te spreken, maar wie dat niet durft kan via de Mijn Gemeente-app handhavers eropaf sturen.

Gemeentes kunnen zones aanwijzen, waar groepsvorming verboden is. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld parken, stranden, markten of winkelgebieden. Mensen die de aanwijzingen van de handhavers niet opvolgen, riskeren een boete van 400 euro. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) snel de toezegging dat ze de beschikking krijgen over verdedigingsmiddelen. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits in reactie op de nieuwe maatregelen die het kabinet aankondigde in de strijd tegen het coronavirus.

“Je gaat de komende tijd niet de leukste gesprekken krijgen op straat. We zijn met de minister al een tijdje in gesprek. We gaan er nogmaals met klem op wijzen dat we onszelf goed willen kunnen verdedigen. Boa’s moeten in het bezit zijn van pepperspray, andere verdedigingsmiddelen en mondkapjes”, zegt Gerrits.

De boa’s vragen al langer om bewapening, maar stuitten tot dusver op verzet bij onder meer de politie. 

Alles bij de bron; TPO


 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft door drukte en onderbezetting zo'n 3000 klachten nog niet behandeld. De toezichthouder is daartoe verplicht, maar krijgt meer klachten dan de organisatie aankan. Dekker schrijft dat de Autoriteit Persoonsgegevens de klachten afhankelijk van hun prioriteit behandelt. Urgente klachten, of klachten waarbij een kwetsbare of grote groep wordt getroffen, krijgen dan voorrang.

...Ook zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming dat slechts een derde van de meldingen die de toezichthouder vorig jaar kreeg, verplicht moest worden afgehandeld. Het gaat daarbij om klachten over de eigen persoonsgegevens van burgers. Andere meldingen die de AP krijgt, zijn bijvoorbeeld tips over onterechte marketing, maar die hoeven onder artikel 77 van de privacywet niet te worden afgehandeld.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha