Overheid, Politiek & Wetgeving

Na D66 en GroenLinks heeft ook het CDA Kamervragen gesteld over het delen van gegevens tussen T-Mobile en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De partij wil onder andere van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken weten van hoeveel klanten de data naar het CBS is gegaan.

Vorige week werd bekend dat de telecomprovider vanaf september 2017 tot en met december 2019 locatiegegevens van klanten met het CBS deelde. Het CBS had alle mobiele providers in Nederland gevraagd om aan een proef met het delen van data deel te nemen. Alleen T-Mobile had op dat moment interesse...

...Keijzer moet duidelijk maken waarom voor een dergelijke uitwisseling van gegevens in het kader van een pilot-project geen toestemming nodig zou zijn, terwijl voor een vergelijkbaar initiatief in het kader van coronabestrijding parlementaire goedkeuring gevraagd zou worden. Tevens moet de staatssecretaris laten weten sinds wanneer ze van de datadeal op de hoogte is en welke acties ze tot nu toe heeft ondernomen. Keijzer heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Na een explosieve groei in 2019 blijft het aantal privacyklachten in 2020 op hetzelfde zorgelijk hoge niveau. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in 2020 maar liefst 25.590 klachten over de mogelijke misstanden met persoonsgegevens.

‘Zo’n cijfer is natuurlijk abstract, maar de verhalen daarachter zijn pijnlijk concreet’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Achter elke klacht kan een drama schuilen, met per geval vele slachtoffers. Ons onderzoek naar de Belastingdienst bijvoorbeeld begon met een melding van iemand die zei: “Ik heb het gevoel dat ik op het verkeerde lijstje sta. Toen wij daar onderzoek naar deden, bleek dat de Belastingdienst persoonsgegevens op een discriminerende manier verwerkte. Die klacht was het topje van een ijsberg." 

Hoewel slachtoffers na een privacyovertreding op de AP aangewezen zijn, kan de AP hen vaak niet helpen op de manier waarop zij recht hebben. Het duurt gemiddeld 6 maanden voordat de AP kan beginnen met de behandeling van een klacht. 

Wolfsen: ‘De wachtrij is inmiddels onwaarschijnlijk hoog opgelopen. Er zijn nog 9.800 wachtenden voor u. Die achterstand is pijnlijk. Stel je voor dat jij onterecht op een lijstje gezet bent waardoor je geen lening meer kunt krijgen, dat jij online aan de schandpaal genageld bent of dat jouw medische gegevens op straat liggen. Dan kun je niet een half jaar wachten in een rij met 9.800 anderen.’ 

Alles bij de bron; AutoriteitPersoonsgegevens


Graag informeer ik u over het onderzoek naar de mogelijke aftapverplichting voor Over The Top-communicatiediensten (OTT). Deze veelgebruikte OTT-communicatiediensten kennen op dit moment geen aftapverplichting en zijn daarmee niet aftapbaar voor opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze verplichting zou betekenen dat OTT-diensten dezelfde inrichtings- en medewerkingsverplichtingen krijgen als telecommunicatiediensten.

Zoals reeds beschreven in het kabinetsstandpunt inzake encryptie uit 2016 spelen in deze discussie verschillende zwaarwegende belangen een rol: er is de noodzaak van cybersecurity, maar evenzeer de bescherming van fundamentele rechten van  privacy en het communicatiegeheim, en daarnaast zijn er ook de belangen van opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De politie heeft de afgelopen jaren strafrechtelijke informatie en persoonsgegevens van duizenden personen, die verdacht worden van betrokkenheid bij illegale hennepteelt, onterecht gedeeld met de Belastingdienst. 

De politie Oost-Nederland stuurt na de ontruiming van een wietplantage, zo’n zeshonderd keer per jaar, een zogeheten „hennepbericht” naar de Belastingdienst. Daarin staat naast het aantal wietplantjes, het type apparatuur (bijvoorbeeld lampen) en hoeveel stroom er is gebruikt ook informatie over de huurovereenkomst en persoonlijke gegevens over de verdachte zoals eventuele recidive. De Belastingdienst kan aan de teler over het geld dat verdiend is aan de illegale hennepkwekerij een naheffing voor de inkomstenbelasting opleggen.

In een brief aan de Eenheidsleiding Oost-Nederland schrijft de privacydeskundige van de politie van diezelfde regio dat het „verstrekken van het hennepbericht aan de Belastingdienst als onrechtmatig moet worden beschouwd”. De politie voldeed bij het verstrekken van de informatie niet aan de Wet politiegegevens, volgens de privacydeskundige. „Zorgelijk is dat hier de rechtsgrond ontbreekt”, schrijft de privacydeskundige.

Alles bij de bron; NRC


 

Een brede coalitie van technologiebedrijven, maatschappelijke organisaties en privacy-voorvechters maakt zich grote zorgen over plannen van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om encryptie – versleuteling – te verzwakken. Zij roepen het volgende kabinet daarom op de ‘ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie’ te blijven stimuleren.

Grapperhaus werkt momenteel aan een wetsvoorstel om diensten zoals iMessage en WhatsApp aftapbaar te maken. De diensten maken gebruik van versleuteling om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen gebruikers echt privé is. Als die berichten ook beschikbaar moeten zijn voor de politie, moet de versleuteling ergens worden verzwakt. 

Het huidige demissionaire kabinet zal dat wetsvoorstel niet meer gaan behandelen – mede omdat er in de coalitie te weinig steun voor is. Toch zet Grapperhaus de plannen door zodat een volgend kabinet ermee aan de slag kan. Vrijdag zou er voorafgaand aan de ministerraad worden gesproken over het plan, in aanwezigheid van Erik Akerboom, hoofd van de AIVD, en Pieter-Jaap Aaldersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Alles bij de bron; Volkskrant


 

De toezichthouders TIB en CTIVD, die toezien op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, vrezen dat de aangekondigde aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hun rol gaat beperken. Het kabinet wil de wet aanpassen na een kritisch rapport van een evaluatiecommissie.

Als de CTIVD en TIB hun controlerende functie verliezen, gaat dat ten koste van de privacy van burgers, waarschuwen voorzitter Mariëtte Moussault van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en voorzitter Nico van Eijk van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 

De toezichthouders zijn in het leven geroepen na kritiek op de bevoegdheid van inlichtingendiensten om bulkdata te verzamelen. Dat houdt in dat ook communicatie wordt geanalyseerd tussen mensen die nergens van verdacht worden. De inlichtingendiensten willen dat, omdat het door de moderne communicatietechnologie steeds moeilijker wordt om één bepaalde lijn af te luisteren. Daarnaast kan de ‘bijvangst’ natuurlijk ook waardevolle informatie opleveren. Privacy-organisaties vinden dit echter te ver gaan. Als dit niet aan banden wordt gelegd, komt Nederland volgens CTIVD-voorzitter Van Eijk in de Europese achterhoede terecht, voor wat betreft bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws

Het kabinet gaat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanpassen na een kritisch rapport van een evaluatiecommissie. De aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. 

De wet, die in 2017 van kracht werd, geeft de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer opsporingsmogelijkheden. Een van de meest bekritiseerde bevoegdheden is die om zogenoemde bulkdata te verzamelen: grote hoeveelheden data, waar ook gegevens tussen zitten van mensen die geen onderdeel van het onderzoek zijn.

De commissie die de wet evalueerde adviseerde het kabinet de wet op een aantal punten aan te passen. Zo moeten er meer waarborgen komen voor de verzameling van de bulkdata. 

Ook voor de uitwisseling van gegevens met andere landen moeten de regels worden aangescherpt. "In de wet moet worden opgenomen dat er geen gegevens worden gedeeld als er een reëel risico bestaat dat gebruik door de ontvangende dienst een flagrante schending oplevert van het internationaal recht, en in het bijzonder de mensenrechten en internationaal humanitair recht."

Verder ziet de commissie een rol voor de Raad van State. Een rechter zou bijvoorbeeld kunnen toetsen wat er moet worden verstaan onder 'zo gericht mogelijk' data onderscheppen, een zinsnede die in de wet voorkomt.

Alles bij de bron; NU


 

Volgens het D66-Kamerlid wil Grapperhaus (CDA) demissionair minister van Justitie en Veiligheid ‘koste wat het kost’ wetgeving over encryptie aanpassen om de communicatie van criminelen via berichtendiensten te verzwakken. 

Volgens Verhoeven gaat dat plan veel te ver. Hij vreest dat de overheid straks over de schouder van burgers kan meelezen in diensten als Whatsapp en Facebook. ‘Als een jengelend kind blijft de minister proberen dit controversiële plan door te voeren’

Het probleem is volgens de D66'er dat ‘een beetje versleuteling niet bestaat' en er geen veilige achterdeurtjes zijn. ‘Het Nederlandse standpunt is daarom al sinds 2016 dat encryptie sterk moet zijn en niet voor niets blokkeerde de Tweede Kamer dit onzalige decryptie-voorstel eind vorig jaar.’

Alles bij de bron; Computable


 

Per maart zou ParkeerService starten met de digitalisering van parkeervergunningen in de gemeente. De start hiervan is uitgesteld vanwege een ’verschil in inzicht’ tussen de privacy officers van de gemeente en die van ParkeerService. Het gaat om de hoeveelheid gegevens die nodig zijn bij een aanvraag, zoals het BSN, contactgegevens en eventueel een leaseverklaring.

Gösta van Dijk, inwoner van Egmond aan Zee: „Je wordt als inwoner gedwongen klant te zijn bij ParkeerService en je BSN aan hen te geven. Waarom is dat nodig? En waarom heeft de gemeente dit zich niet eerder afgevraagd?”

Het BSN is nodig om te controleren of iemand recht heeft op een vergunning, zegt ParkeerService-directeur Arnold Geytenbeek.

De gegevens komen terecht bij de groep medewerkers die de vergunningen toetst. Een ’stuk of vijf mensen’ kunnen de data inzien, die vervolgens worden gecheckt in het register van de gemeente. „Daar kunnen onze medewerkers niet bij. We vragen daar na of het klopt wat er is ingevuld.”

ParkeerService is een coöperatie, waarvan alleen gemeenten lid zijn. De gemeente Bergen is dus deels eigenaar en is tevens eindverantwoordelijk voor de data. Zij onderzoekt nu het aanvraagproces en kijkt of alle gevraagde gegevens noodzakelijk zijn.

Alles bij de bron; NHD [premium artikel]


 

De overheid werkt nog steeds aan een plan om encryptie te verzwakken om zo bijvoorbeeld versleutelde berichten te kunnen ontsleutelen. Dat meldt de NOS vandaag op basis van bronnen. 

In december werd bekend dat de minister ook een onderzoek liet instellen naar het effect van encryptie op de opsporing door politie. Eerder had de Europese Raad een resolutie aangenomen waarin staat dat opsporingsdiensten toegang tot de inhoud van versleutelde data zouden moeten hebben. 

Bronnen laten aan de NOS weten dat politie, de inlichtingendienst AIVD en het ministerie van Defensie, waaronder de militaire inlichtingendienst MIVD, aandringen op een mogelijkheid om versleutelde berichten te ontsleutelen. De diensten vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is als dat niet gebeurt, aldus de bronnen waar de omroep mee sprak.

Alles bij de bron; Security


 

 
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha