Beste mensen,

Zojuist contact gehad met de Raad van State over het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet-2009 .
Hierover willen wij het volgende onder uw/je aandacht brengen:

1- Datum adviesaanvraag;

‘Voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart’. [http://www.raadvanstate.nl/adviezen/actuele_adviezen/aanhangige_adviezen/] is ingediend op 14 mei 2012. De dag vóór het Algemeen Overleg over de paspoortwetperikelen in de TK commissie BZK dus, waarin de minister het niet nodig vond om de TK hierover te informeren.

2- Adviesperiode

Normaal gesproken doet de Raad van State zo'n 2 a 3 maanden over een adviesaanvraag.
Indien het van groot belang is dat er op korte termijn een advies wordt uitgebracht moet de advies aanvrager (in dit geval dus minister Spies) dat uitdrukkelijk als spoedaanvraag indienen. Dat is niet gebeurt.

3- Inhoud wetswijziging

De inhoud is geheim. Daarmee is het dus ook volkomen duister of het wetswijzigingsvoorstel zich mogelijk beperkt tot het wijzigen van de reisdocument-status van de ID-kaart of dat er ook advies is gevraagd over een wettelijke regeling voor de nieuw in te voeren Nederlandse ID-kaart.

De naam duidt er in elk geval op dat wie denkt dat er voor de zomer nog een wetsvoorstel aan de TK zal worden aangeboden over de vingerafdruk-vrije ID-kaart nog weleens bedrogen uit zou kunnen komen wanneer de minister doodleuk (de dag voor het zomerreces) een wetswijzigingsvoorstel lanceert wat enkel voorstelt om de status te wijzigen en er vooralsnog geen sprake blijkt te zijn van een wetsvoorstel voor de invoering van een nieuwe ID-kaart.

 We zouden het erg op prijs stellen als TK leden zo snel mogelijk, schriftelijk danwel in debat, opheldering van de minister zouden eisen of de Paspoortwetswijziging slechts behelst om de ID-kaart de status van reisdocument te ontnemen of tevens behelst een voorlopig voorstel te doen tot invoering van de al dan niet biometrie vrije, vingerafdrukvrije ID-kaart.

Vriendelijke groet namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit,
Miek Wijnberg- voorzitter

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha