Nederlands rapport aan VN ten behoeve van mensenrechtenexamen 31 mei 2012 in Genève, wekt ten onrechte indruk dat de regering momenteel bezig is met de uitvoering van een bijgesteld beleid om geen vingerafdrukken meer op te slaan in de ID-kaart en paspoortdatabanken van de overheid, zoals vorig jaar op 27-4-2011 was toegezegd door (toenmalig) minister Donner.

het Koninkrijk der Nederlanden rapporteert aan de VN dat men momenteel bezig is met uitvoering geven aan een veranderd beleid inzake privacy aantastende maatregelen, en doet voorkomen dat de stopzetting van de opslag van vingerafdrukken daar een mooi voorbeeld van is. Terwijl de enige feitelijke verandering sinds 27-4-2011 erin bestaat dat de termijn van opslag in de databases op papier juridisch is teruggebracht van 11 jaar naar termijn van uitgifte van het document.

De gegevens worden namelijk tot op de dag van vandaag opgeslagen van burgers die een paspoort of ID-kaart aanvragen. Zowel A. (de-centraal) in de chip van de documenten als B. in de overheidsdatabanken. De opslag in de ID-kaart documenten wil de regering mee doorgaan totdat er een aparte ID-kaart wet zal worden ingevoerd, maar zelfs een wetsVOORSTEL hiertoe werd tot op heden niet gedaan.

Alles bij de bron; Vrijbit 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha