Privacyschending

Gemeenten lichten op aanzienlijke schaal de hand bij de beveiliging van privacygevoelige informatie over uitkeringstrekkers. Staatssecretaris Paul de Krom(Sociale Zaken, VVD) waarschuwt gemeenten er in een brief voor dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dwangsommen kan opleggen als die beveiliging niet wordt verbeterd.

Om fraude te voorkomen, hebben gemeenten inzage in de gegevens van onder meer de belastingdienst, het kadaster, zorgverzekeraar, de UW V, bankrekeningen en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Gemeenten mogen die gegevens ook ‘koppelen’ zodat kan worden nagegaan of iemand die een uitkering aanvraagt, een eigen huis heeft, veel geld op zijn bakrekening heeft staan of recent een dure auto heeft gekocht.

Maar uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen blijkt dat meer dan 100 gemeenten de beveiliging van die databanken onvoldoende geregeld hebben. In de praktijk komt het voor dat onbevoegde ambtenaren toegang tot die bestanden hebben of dat ambtenaren de bestanden nog kunnen inzien nadat ze van functie gewisseld zijn. Veel gemeenten weten niet wie er in de bestanden gezocht heeft en waarom.

De Krom waarschuwt er in de brief voor dat hij zelf het CBP zal inschakelen als die beveiliging niet snel op orde wordt gebracht. De Inspectie SZW gaat die gemeenten inventariseren.

Bron; NRC artikel over de uitvoering vd nieuwe wet 'Werken naar vermogen' [bijstandswet] 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha