Inlichtingenwerk is mensenwerk. Een goede controle is noodzakelijk. Het is alleen moeilijk te controleren of de AIVD zijn werk goed doet. Als Tweede Kamerlid ben ik afhankelijk van de informatie die ik krijg van de minister. Verzoeken om aanvullende informatie worden vaak afgewezen. Zelf onderzoek doen en een netwerk van informanten opbouwen, zoals ik bijvoorbeeld bij het dossier van de politie deed, is hier nauwelijks mogelijk.

In 2002 werd de wettelijke basis gelegd voor de AIVD. Met deze wet is ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) ingesteld. De leden van deze commissie kunnen uitgebreid onderzoek doen bij de AIVD. Zij mogen alles zien en iedereen spreken. Mijn ervaringen met deze commissie zijn bijzonder goed. De leden stellen zich onafhankelijk op en presenteren kritische rapporten. Hun mandaat is evenwel beperkt. De commissie mag kijken of de AIVD rechtmatig opereert en zich houdt aan de wet. De CTIVD ziet ook of de AIVD zijn werk goed doet, maar daar mag ze de Kamer niet over informeren.

De AIVD moet transparanter worden, zei hoofd Rob Bertholee eergisteren in deze krant. Dat is een goed streven – en ook hard nodig.

Alles bij de bron; NRC [DigiAbo] 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha