De Woonbond ziet het wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen als een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van huurders en spreekt van een gluurverhoging. De bond roept huurders op om bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat hun privacy wordt geschonden. De gluurverhoging komt er op neer dat verhuurders een huishouden met een inkomen van meer dan 43.000 euro bruto per jaar een extra huurverhoging van 5% mogen aanzeggen, op grond van een door de Belastingdienst te leveren inkomensindicatie over 2010. Die vijf procent komt bovenop het inflatiepercentage dat voor elke andere huurder als maximum geldt. 

Hoewel de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe regelgeving nog niet hebben behandeld, zijn verhuurders al begonnen met het opvragen van inkomensindicaties bij de Belastingdienst. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt het onacceptabel dat belastinginformatie ter beschikking wordt gesteld aan particuliere organisaties, te meer daar er geen maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de informatie over de inkomens op straat komt te liggen. 'Het zijn wel 390 corporaties, 32 institutionele beleggers, 11.000 beheerders en makelaars, en honderden particuliere verhuurders.'

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de inbreuk op de privacy door de maatregel zo ingrijpend, dat ze hoogstens te verdedigen valt op grond van een 'pressing social need'. Van een dergelijke maatschappelijke noodzakelijkheid is echter duidelijk geen sprake.

Alles bij de bron; blikopnieuws 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha