De 'overheidsbrede visie op dienstverlening' die de Bestuurlijke Regie Groep e-overheid en dienstverlening (BRG) vorig jaar heeft opgesteld, roept een aantal vragen op - waaronder vragen rond de privacy van burgers. Dat stelt Novay in een rapport daarover.

De visie roept een aantal vragen op, stelt auteur Wolfgang Ebbers. "Het is een goede ambitie, maar een aantal vraagstukken moet nog dieper worden uitgewerkt." Hij noemt bijvoorbeeld de 'proactieve diensten' die de overheid volgens die visie wil bieden. Als je dat zinvol wilt doen, moet je als overheid wel heel veel weten over iemand.  Daarvoor zijn veel koppelingen van gegevensbestanden nodig." Het is echter nog niet duidelijk hoe ver de overheid daarin kan, mag en wil gaan.

De voorwaarden waaronder de overheid gegevens (over burgers en bedrijven) ter beschikking mag stellen aan private partijen moeten eveneens verder worden verhelderd.

Alles bij de bron; binnbestuur en hier is het rapport te downloaden 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha