Vragen 4 tot en met 7

Kunt u uitleggen hoe de gegevens aan de VS ter beschikking worden gesteld?
Hebben de Amerikaanse autoriteiten rechtstreeks toegang tot de gegevensbestanden? Is een dergelijke rechtstreekse toegang tot de gegevensbestanden gepland in de toekomst? Is rechtstreekse toegang tot de databestanden een eis van de VS? Kunt u uitleggen wat er met “data to flow on an automated basis” wordt bedoeld?

Kunt u verzekeren dat iedere overdracht van gegevens getoetst wordt door een rechter?

Kunt u verhelderen of gegevens per geval op basis van een specifieke verdenking worden overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten of gebeurt dat ook op een grootschaligwijze (in bulk)? Wat voor categorieën gegevens worden er precies overgedragen?

Kunt u uitleggen op welke wijze en door wie toezicht wordt gehouden op de gegevensoverdracht en de conformiteit met relevante nationale en Europese regelgeving?

Antwoord

De PCSC-overeenkomst voorziet in de mogelijkheid van geautomatiseerde bevraging, door middel van gegevensvergelijking, van zogenaamde referentiegegevens met betrekking tot vingerafdrukken en DNA-profielen door de nationale contactpunten van de verdragspartijen....

...Er is dus geen sprake van onbeperkte dan wel ongeclausuleerde toegang tot de eerdergenoemde databanken. 

Voor zover er sprake is van uitwisseling van persoonsgerelateerde gegevens, blijft het nationale recht van toepassing, bijgevolg ook het nationale stelsel van toezicht en rechtsbescherming. De regels voor de internationale rechtshulp van het Wetboek van Strafvordering  voorzien niet in een rechterlijke toetsing van iedere overdacht van gegevens aan een vreemde staat in verband met een strafzaak. Wel kan de gegevensverstrekking door een rechter worden getoetst in het kader van een uitleveringsprocedure. Op de verstrekking van persoonsgegevens op grond van de overeenkomst zal het toezicht worden uitgeoefend door het College bescherming...

...Opgemerkt wordt dat er geen toegang is tot de vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie. De PCSC-overeenkomst heeft geen betrekking op de reisdocumentenadministratie. 

Alles bij de bron; ikregeer 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha