Een stadionverbod voor heel de EU is slechts gericht op ordehandhaving, maar gaat voorbij aan de fundamentele rechten van Europese burgers, schrijft Tjebbe van Tijen. 

Ik begrijp uw reactie, maar denk dat u onvoldoende heeft nagedacht over de ongewenste bijwerkingen op langere termijn op het gebied van burgerrechten. Hiermee wordt namelijk een precedent geschapen wordt voor groepsgewijs uitsluiten van onrust veroorzakende groepen burgers (ook hooligans zijn burgers). Dit terwijl onze rechtstaat gegrondvest is op individuele burgers en hun individuele verantwoordelijkheid.

Buitenproportionele controle zal het gevolg zijn. Een veroordeling in een ander land automatisch tot een veroordeling voor het gehele EU-gebied verklaren en het uitvaardigen van uitreisverboden zoals nu voorgesteld wordt door Groot-Brittannië, heeft enkel oog voor de taak van ordehandhaving, maar niet voor de fundamentele rechten op bewegingsvrijheid van Europese burgers.

Als iemand geweld gebruikt, dient hij gestraft te worden. 

Alles bij de bron; hetparool 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha