Gemeenten zetten toezichthouders en handhavers in ter bevordering van de veiligheid en de leefbaarheid in de openbare ruimte. Wat is de stand van zaken voor wat betreft straattoezicht en handhaving bij gemeenten?

Een verkennend onderzoek van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) geeft een beeld. Uit de verkenning blijkt dat:

- gemeenten in totaal ca 4200 fte straattoezichthouders (zonder bevoegdheden) en handhavers (boa’s) in dienst hebben
- er tussen gemeenten grote verschillen zichtbaar zijn. Het grootste deel van de gemeenten heeft een beperkte capaciteit, tussen 1 en 5 fte, beschikbaar voor straattoezicht en handhaving.
- Grote uitschieter zijn de steden met een inwonertal boven de 250.000, deze hebben substantieel meer capaciteit beschikbaar (tussen 100 en 600 fte).

Het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV), gevormd door o.a. de VNG en de minister van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels een actieplan vastgesteld voor bestuurlijk toezicht handhaving. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer in maart 2011 naar aanleiding van het rapport een brief gestuurd waarin hij de vervolgactiviteiten noemt.

Meer informatie:

Toezicht en Handhaving, eindrapport SBV (pdf, september 2010)
Bijlage: Inzicht in toezicht en Handhaving: eindrapport K+V (pdf, maart 2010)
Brief Opstelten aan Tweede Kamer (maart 2011)

Zie ook:

'Geef boa's meer ruimte' , VNG Magazine, (9 september 2011) 

Bron; RB&W 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha