1 Is het bericht waar dat een groot deel van de 300 miljoen euro die reeds is uitgegeven aan de ontwikkeling van het EPD is aangewend voor zaken als adviezen, pilots en communicatie?

1. Het genoemde bedrag spreidt zich uit over een periode van 10 jaar. Zoals aangegeven in diverse voortgangsrapportages is bij de ontwikkeling van het EPD gebruik gemaakt van adviezen, pilots en communicatie. Ik noem een aantal voorbeelden:

Instellingssubsidie Nictiz 124.517.497
Aansluitsubsidie LSP 34.849.641
Communicatie 6.365.457

4 Kunt u omschrijven op welke wijze de aanvragen voor een UZI-pas worden verwerkt? Is het waar dat de op de website ingevulde formulieren handmatig moeten worden overgetypt door uitzendkrachten?  

4 Het proces van een UZI-pas aanvraag van het CIBG bestaat uit 3 stappen.

1. Controle (WID) en toetsing aanvraag.
2. Productie pas door externe partij.
3. Uitgifte van de pas door externe partij. 

Bij de aanvraag voor een eerste pas stuurt de pashouder een uitgeprint  aanvraagformulier voorzien van een handtekening met een kopie WID en pasfoto toe. Het UZI-register neemt om uiterste zorgvuldigheid te betrachten de exacte persoonsgegevens van het kopie WID over in het registratiesysteem...
 
...Om de pieken en dalen efficiënt op te vangen wordt, naast een vaste kern medewerkers, gebruik gemaakt van inzet van uitzendkrachten. Deze inzet is flexibel en het aantal fte wordt aangepast aan het aantal aanvragen dat wordt ontvangen.

Het CIBG heeft momenteel (maart 2011) een inzet van 24 fte aan uitzendkrachten. Hiermee is jaarlijks €1,5 miljoen gemoeid.

Alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha