De Tweede Kamer wil helderheid over de technieken die op internet gebruikt worden, zoals cookies, deep packet inspection en profilering en  nam voorlopig genoegen met toezeggingen van Verhagen, zoals de belofte dat het onderwerp privacy wordt ingevlochten in de Digitale Agenda. 

Samen met de minister van Veiligheid en Justitie stuurt Verhagen nog een brief naar de Kamer die ingaat op de veiligheidsaspecten van internet, actueel na de Diginotar-affaire. In de Digitale Agenda.nl heeft het kabinet een aantal ICT-doelen geformuleerd, die nog voor het eind van dit jaar zullen worden geconcretiseerd met maatregelen, zoals stappen om te zorgen dat overheidsdiensten minder vaak gegevens opvragen bij bedrijven.

De minister kan nog niets zeggen over het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegeves (CBP), omdat dat onderzoek nog loopt. Overigens is de cookiewet nog niet door de Eerste Kamer, die bespreekt de wet op 4 oktober.  

Alles bij de bron ; telecompaper 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha