Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn diverse wetten ingevoerd om terrorisme te voorkomen. De wetten hebben grote gevolgen gehad voor de privacy, maar hun effectiviteit is nooit goed aangetoond.

Er wordt, allemaal voor onze eigen veiligheid, een situatie geschapen waarin niemand meer een stap kan zetten zonder dat de overheid het weet. Het moet maar eens afgelopen zijn met de steeds verdergaande registratiebevoegdheden. Aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Als voorbeeld noemt Kohnstamm de bewaarplicht voor bel- en internetgegevens en de identificatieplicht. Ook de extra beveiliging op luchthavens leidt volgens Kohnstamm alleen maar tot ergernis van reizigers. ‘Je schoenen uitdoen, flesjes inleveren. Het geeft uiteindelijk alleen schijnbeveiliging.’

Hoewel volgens Kohnstamm de effectiviteit van de wetten niet is bewezen, is nog geen van de maatregelen geschrapt. Dat noemt hij zorgelijk.

Alles bij de bron; elsevier 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha