2 Wat klopt er volgens u niet aan de rekensom van Greenchoice en hoe ziet de rekensom er volgens u dan wél uit?
 
Antwoord... Zoals hiervoor is uiteengezet, komen de tarieven pas sinds dit jaar op een kostengeoriënteerde manier tot stand. De huidige Regeling meettarieven zorgt er namelijk voor dat de consument gemiddeld niet meer dan de kosten en een redelijk rendement betaalt voor de meetactiviteiten.

5 Indien een deel van de spaarpot is weggelekt naar private partijen die in het verleden verantwoordelijk waren voor de meetdiensten, is het dan mogelijk – en zo ja, bent u bereid – om deze oneigenlijk verkregen inkomsten terug te vorderen? 

Antwoord... De inkomsten in het verleden – hetzij tijdens de periode dat de tarieven in de markt tot stand kwamen, hetzij tijdens de periode tussen 2008 en 2010 - zijn gerealiseerd binnen de op dat moment geldende wetgeving en regulering en zijn daarmee rechtmatig. Terugvordering is daarom niet aan de orde. 

8 Onderschrijft u de conclusie dat het toezicht op de spaarpot dient te worden aangescherpt en dat bij twijfel over nut en noodzaak van zo’n omvangrijke reserve de meettarieven op korte termijn verlaagd dienen te worden? 

Antwoord... De netbeheerders zijn niet verplicht om in hun jaarverslag hierover verantwoording af te leggen; wel kunnen de netbeheerders besluiten om eventuele reserveringen hierin inzichtelijk te maken. Via het regulatorische regime dat in de regeling meettarieven is vervat, monitort de NMa wel de kosten en opbrengsten, en de NMa kan de verschillen in de eerste periode betrekken bij de vaststelling van de tarieven in de tweede periode. Daarnaast kan ik indien nodig de tweede periode laten ingaan middels een eenvoudige wijziging van de huidige ministeriële regeling meettarieven. 

Alles bij de bron; ikregeer 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha