Het wetsvoorstel om de bewaartermijn van gegevens over jouw internetgebruik te verkorten naar zes maanden, kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. De meest verrassende opmerking komt voor rekening van staatssecretaris Teeven. Hij ziet het probleem van de bewaarplicht niet zo: het langdurig opslaan van al jouw gegevens is helemaal geen inbreuk op je privacy. 

Lees alles bij de bron; BOF

Het ingediende amendement om de bewaartermijn te verkorten tot 6 maanden

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt artikel 13.2a, derde lid, als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de dubbele punt aan het slot van de aanhef wordt ingevoegd: zes maanden.

Toelichting;

Hoewel het Nederlandse parlement de bewaarplicht niet zag zitten stemde de Nederlandse regering hier toch mee in en moest de EU-richtlijn dataretentie worden geïmplementeerd. Daarbij is niet gekozen voor de minimale bewaartermijn van 6 maanden, maar voor 12 maanden.
Nut en noodzaak van het langdurig opslaan van telecommunicatiegegevens zijn nu nog steeds onvoldoende aangetoond. Ook de Europese Commissie heeft in het evaluatierapport over de richtlijn dataretentie niet duidelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van het langdurig bewaren van telecommunicatiegegevens. Bovendien kan de bewaarplicht nog steeds eenvoudig worden omzeild door kwaadwillenden, de effectiviteit is dus hoogst twijfelachtig.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha