De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Een aanbieder van een internettoegangsdienst aan een eindgebruiker kan de  levering van deze dienst slechts geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten:

a. op verzoek van de abonnee;
b. bij een tekortkoming in nakoming van de betalingsverplichting door de abonnee;
c. bij aantoonbaar bedrog in de zin van artikel 3:44 BW door de abonnee;
d. wanneer de looptijd van de overeenkomst van bepaalde duur tot levering  van de internet-toegangsdienst afloopt en de overeenkomst met goedkeuring van de abonnee niet wordt verlengd of vernieuwd; 
e. ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.

Toelichting

Op dit moment kunnen internetproviders volgens hun algemene voorwaarden om talloze redenen de internettoegang van gebruikers beperken of afsluiten.
Gelet op het belang van internettoegang in Nederland, is het noodzakelijk om  de omstandigheden waaronder een aanbieder internettoegang mag beëindigen of opschorten, limitatief te omschrijven.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha