De commissie voor de JBZ-Raad heeft op 19 april 2011 naar aanleiding van ontvangst van antwoorden op vragen uit februari 2011 besloten opnieuw schriftelijk in overleg te treden met de minister. Op 27 april 2011 is een brief verstuurd aan de minister van V&J die op 30 mei 2011 een antwoord aan de Kamer heeft gestuurd.

Deze worden naar verwachting besproken tijdens de vergadering op 21 juni aanstaande.

Een aantal van uw vragen betreft het gebruik van profielen.

Het begrip “profiling”. In het algemeen betreft profiling het categoriseren van individuen aan de hand van vooraf bepaalde kenmerken. Bij de beoordeling van passagiersgegevens aan de hand van vastgestelde indicatoren kan bepaald worden op welke passagiers de autoriteiten hun aandacht moeten richten....

...Als de toepassing van de criteria (in een vervolgstap) leidt tot het onderzoeken van persoonsgegevens, dan moeten de juridische kaders inzake de bescherming van persoonsgegevens gerespecteerd worden; de Richtlijn voorziet hierin.

Ik wijs op artikel 11 van de ontwerp-Richtijn: passagiers hebben het recht op toegang, rectificatie, wissen en blokkering, het recht op schadevergoeding en het aanwenden van rechtsmiddelen. In dit artikel is ook vastgelegd dat elke vorm van verwerking van PNR-gegevens, die inzicht geven in ras, etnische herkomst, godsdienst, levensovertuiging, politieke mening, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksueel leven, verboden is. 

Lees het volledige antwoord hier (PDF)

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha