1   Was u, toen u onlangs een toespraak hield bij gelegenheid van de Dag van de Persvrijheid,
zich ervan bewust dat u ingevolge toezeggingen van u of uw ambtsvoorganger vóór het einde
van 2010 jegens de Kamer de volgende acties uitgevoerd had moeten hebben:

a. een reactie geven op het voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie (uit 2006);

b. de consequenties in kaart te brengen van het eventueel partij worden bij het Verdrag inzake toegang tot officiële documenten, van de Raad van Europa (uit 2008);
een standpunt in te nemen over noodzaak en vormgeving van een anti-misbruikregeling  in de Wob, mede n.a.v. de desbetreffende onderzoeksrapportage van de Universiteit van Utrecht (uit oktober 2010)?

3   Wanneer zal het kabinet de in vraag 1 bedoelde acties wél uitvoeren?

Lees alles bij de bron: ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha