Enige tijd geleden kondigde het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het privacybeleid aan te passen. Bits of Freedom analyseerde het pakket van voornemens. Helaas moeten we concluderen dat het aan alle kanten rammelt.

Volgens de privacynotitie van het kabinet blijft er ‘nadere gedachtevorming’ nodig over zaken als de reikwijdte (voor wie geldt de meldplicht?) en aansprakelijkheid (wie draait op voor na datalek geleden schade?). Het kabinet laat wederom na keuzes te maken, kortom: te laat, teveel woorden, te weinig daden.

Maar het persbericht gaat over veel meer dan de meldplicht datalekken, namelijk over de kabinetsvisie op privacybescherming in het algemeen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in het bijzonder. En het gebrek aan daadkracht blijkt een rode draad in het kabinetsbeleid, dat af en toe wordt overschaduwd door verkeerde of zelfs privacybeperkende beleidskeuzes.

Uit onze lange waslijst delen we hier alvast belangrijke kritiekpunten op de privacynotitie.

Lees alles bij de bron: BOF

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha