De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (25.892) aan de Staten-Generaal een verslag gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

De commissies BZK/AZ, JBZ, Justitie, OCW en VWS hebben op 12 april 2011 ter voorbereiding op het beleidsdebat op 17 mei 2011 een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gezonden.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha