...waarin de regering wordt verzocht de Europese Commissie op de hoogte te stellen van de bezwaren van de Eerste Kamer (tegen het wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens) en er bij de Commissie op aan te dringen dat in de reeds voorziene evaluatie van de Richtlijn uitgebreid aandacht zal worden besteed aan de effectiviteit van de opslag van internetverkeersgegevens.

De vaste commissies voor de JBZ-Raad en Justitie herkennen in de door de minister toegezonden stukken nog niet dat aan de geciteerde toezegging is voldaan.

Ten slotte wordt geen aandacht besteed aan de zorgen vanuit deze Kamer dat een lange bewaartermijn resulterend in een zeer grote hoeveelheid opgeslagen gegevens het risico op foutmeldingen vergroot. Naar het oordeel van de commissies behoort ook dit element tot de 'gezichtspunten die over dit onderwerp naar voren zijn gebracht'. Daarnaast vragen de commissies om nadere beantwoording van de vragen met betrekking tot de effectiviteit en efficiency van de maatregel, zoals gesteld in vraag 1.B.1.c. van de questionnaire.

De vaste commissies komen tot de conclusie dat de motie door middel van de toegezonden stukken vooralsnog in onvoldoende mate is uitgevoerd. Zij vragen de minister tevens om deze brief met spoed ter kennis te brengen van Europese Commissie zodat het hierboven gestelde alsnog in de evaluatie zal worden betrokken.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha