2  Bent u van mening dat met de inwerkingtreding van het EU-US TFTP Agreement bilaterale doorgifte van financiële data niet meer mogelijk is? 

3  Zo ja, kunt u toelichten op welke rechtsgrondslag dit is gebaseerd?

4  Kunt u de Kamer informeren of er sinds de inwerkingtreding van de EU-US TFTP Agreement enige bilaterale doorgifte van SWIFT-gegevens heeft plaatsgevonden tussen Nederland en de Verenigde Staten? Zo ja, is de Europese-Commissie daarvan op de hoogte gesteld?

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha