Het SIOD handelt in strijd met de wet omdat het mensen niet heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van fraude-bestrijding, aldus het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Bovendien bewaart het SIOD persoonsgegevens langer dan noodzakelijk. Zo blijkt uit onderzoek van het CBP. De privacywaakhond heeft het SIOD een last onder dwangsom opgelegd van 100.000 euro, en moet binnen twee maanden alle gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking verwijderen en de betrokkenen informeren.

De privacywaakhond stelt dat fraudebestrijding in ieder geval niet mag leiden tot een disproportionele inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze burgers. "Voorkomen moet worden dat burgers die een uitkering aanvragen of ontvangen, worden behandeld als potentiële fraudeurs die onbeperkt mogen worden gecontroleerd."

Lees alles bij de bron; security

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha