Op initiatief van D66 Utrecht werd, in nauwe samenwerking met vereniging Vrijbit, een motie opgesteld die zowel de Tweede Kamer als de Minister van Binnenlandse Zaken oproept om de huidige opslag van biometrie stop te zetten en daartoe de Paspoortwet aan te passen.


De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Groen Links, PvdA, Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP. VVD ondertekende niet maar stemde wel voor. CDA als enige partij tegen. Raadslid van TON, liet mondeling weten het wel met de motie eens te zijn maar zich wegens dienstbetrekking bij de politie van stemming te moeten onthouden. (Ook bij de medestanders van mevr. Verdonk, waar we de verplichting van vingerafdrukken in de Europese Verordening aan te danken hebben, is het enthousiasme kennelijk over). Het CDA stemde als enige partij tegen

Lees het volledige persbericht bij Vrijbit

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha