De Eerste Kamer behandelt dinsdag 15 maart vanaf 10.15 uur het wetsvoorstel voor de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD)...

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft in december 2009 tijdens een expertbijeenkomst onafhankelijke deskundigen gehoord over de vele aspecten die verband houden met de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier.

Met name de bescherming van gevoelige medische informatie, het mogelijk oneigenlijk gebruik van patiëntgegevens en het onvrijwillig karakter van de gegevensuitwisseling door zorgaanbieders leidden tot vragen van senatoren.

Op 22 maart volgde een openbaar rondetafelgesprek, waarbij leden de vaste Kamercommissie voor VWS nadere vragen stelden aan verschillende experts over de haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijk EPD. Deze onafhankelijke raadplegingen door de Eerste Kamer gaven aanleiding tot nadere vragen aan de regering.

Lees alles bij de bron; eerstekamer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha