Vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebrek aan informatie over de interpretatie en toepassing van het EU-US TFTP Agreement (1)

 

Vraag 2
 Klopt het dat alle informatie en documenten van het EU-US TFTP Agreement als «top secret» zijn geclassificeerd? Deelt u de zorgen geuit door de Duitse delegatie over het «top secret» classificeren van alle informatie en documenten aangaande het EU-US TFTP Agreement?

Vraag 3
 Deelt u de mening dat er voor een adequate evaluatie en een daadwerkelijke beoordeling van de toepassing van het akkoord volledige en onconditionele toegang nodig is tot alle documenten?

Vraag 4
 Deelt u de mening van de Europese Commissie dat zowel zij, als Europol, als de lidstaten niet bevoegd zijn om het EU-US TFTP Agreement te interpreteren? Zo ja, heeft de Europese Commissie laten weten op grond waarvan zijzelf, Europol en de lidstaten niet bevoegd zou zijn? Heeft de Europese Commissie aangegeven welke instantie dan wel bevoegd is om het EU-US TFTP Agreement te interpreteren? Bent u bereid om bij die instantie die wel bevoegd is er op aan te dringen met een juridisch bindende interpretatie van het akkoord te komen?

Vraag 5
 Welke vragen leven er bij de Nederlandse regering over de toepassing van het EU-US TFTP Agreement?

(1) Ook wel bekend als het SWIFT akkoord.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha